บจ. เอ.เอส.ที. คลีนเลเบิ้ล
Helps you to design and make your job easier
หมวดหมู่สินค้า
Founded in the printing industry for more than 30 years, Asian Tape Co.,Ltd. Has paved its way to be one of the leader in the sticker-printing service in Thailand. With more than 120 staffs in the both managerial and operational levels, Asian tape competently and successfully fulfills its demanding and fast moving customers Full scale manpower, the quality-oriented culture, the advanced printing technology as well as the offer of one-stop service contributed to ever-high productivity of more than 8 millions square meters printing output in 2002.

Due to increasing demand of label application in computer-hardware manufacturing, electrical appliances, components and parts for cars manufacturing, etc. In early 2002 we decided to set up a sister company “A.S.T. Clean Label Co.,Ltd.”

Specialize in label application for those manufacturing areas where special product range of self-adhesive labels are required, A.S.T. Clean Label offers a wide variety of special application self-adhesive labels which meet those requirements.

With our long term experiences in self-adhesive label business and wide variety of printing techniques we have. We are confident that A.S.T. Clean label can offer service which suit each of our customer’s requirement.

High productivity due to extensive use of machines-with up to 100 equipment and machines utilized in all sections, from pre-press to assembly.

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: บจ.
ชื่อบริษัท: เอ.เอส.ที. คลีนเลเบิ้ล
ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิต, ตัวแทนจำหน่ายหลัก, ผู้แทนจำหน่ายรายย่อย, ผู้ให้บริการ
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์
สินค้า/บริการหลัก: Die-cut label, High Temp Label Customize label Die-cut label High Temp Label
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่: 0105546100035
ที่อยู่: 242 ซอยศูนย์วิจัย 4(โรงเรียนญี่ปุ่น) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ กรุงเทพฯ
ไทย 10310
เจ้าของยี่ห้อสินค้า: -
เครื่องหมายรับรองบริษัท: ISO-9000,9001,9004,19011:2000, ISO 9001 : 2000
จำนวนพนักงาน: 11 - 50 คน
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-7196377
เบอร์โทรสาร: 66-2-7196380
เว็บไซต์: http://www.astcleanlabel.com
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่จดทะเบียน: 2003
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม: 3031050945
ทุนจดทะเบียน: 2,000,000 THB
ที่อยู่ที่จดทะเบียน: 242 ซอยศูนย์วิจัย 4(โรงเรียนญี่ปุ่น) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ กรุงเทพฯ
ไทย 10310
ผู้มีอำนาจลงนาม: -
ข้อมูลโรงงาน:
ความสามารถในการผลิตต่อปี: -
กระบวนการควบคุมคุณภาพ: -
ข้อมูลศักยภาพการจัดส่งสินค้า:
ภายในประเทศ: กรุงเทพฯ และปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, ภาคเหนือตอนบน, ภาคเหนือตอนล่าง, ภาคใต้ตอนบน, ภาคใต้ตอนล่าง
ต่างประเทศ: -
ข้อมูลทางการค้า:
ยอดขายต่อปี: 10 - 50 ล้าน
อัตราการส่งออก: -
รายชื่อลูกค้าหลัก: MinAik, Brady (Thailand), Panasonic, Belton, NEC, Inergy
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย