บจ. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
หมวดหมู่สินค้า

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: บจ.
ชื่อบริษัท: บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
ประเภทธุรกิจ: ผู้ให้บริการ
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
สินค้า/บริการหลัก: -
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่: -
ที่อยู่: 120/196 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท กรุงเทพฯ
ไทย 10400
เจ้าของยี่ห้อสินค้า: -
เครื่องหมายรับรองบริษัท: -
จำนวนพนักงาน: น้อยกว่า 5 คน
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-2080577
เบอร์โทรสาร: 66-2-6562601
เว็บไซต์: www.bsy.th.com
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่จดทะเบียน: 1991
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม: 3101978056
ทุนจดทะเบียน: 40,000,000 THB
ที่อยู่ที่จดทะเบียน: 120/196 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท กรุงเทพฯ
ไทย 10400
ผู้มีอำนาจลงนาม: -
ข้อมูลโรงงาน:
ความสามารถในการผลิตต่อปี: -
กระบวนการควบคุมคุณภาพ: -
ข้อมูลศักยภาพการจัดส่งสินค้า:
ภายในประเทศ: -
ต่างประเทศ: -
ข้อมูลทางการค้า:
ยอดขายต่อปี: น้อยกว่า 1 ล้าน
อัตราการส่งออก: -
รายชื่อลูกค้าหลัก: -
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย