บจ. บ.ซี.ซี.เอ็น.เค2011 กรุ๊ป จำกัด
We are Marketing Tools Support
หมวดหมู่สินค้า
เราให้บริการทางด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด เราให้บริการทางด้านการขายผลิตภัณฑ์ของท่าน เราให้บริการไม่ใช่แค่ 100 % แต่เราทาด้วยใจ 1,000,000 %

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: บจ.
ชื่อบริษัท: บ.ซี.ซี.เอ็น.เค2011 กรุ๊ป จำกัด
ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิต, ตัวแทนจำหน่ายหลัก, ผู้แทนจำหน่ายรายย่อย, ผู้ให้บริการ
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: ธุรกิจด้านการบริการ
สินค้า/บริการหลัก: -
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่: 3469900155395
ที่อยู่: 199/104 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพฯ
ไทย 10220
เจ้าของยี่ห้อสินค้า: ซี.ซี.เอ็น.เค 2011 กรู๊ป จำกัด
เครื่องหมายรับรองบริษัท: -
จำนวนพนักงาน: 11 - 50 คน
เบอร์โทรศัพท์: 02-379-1689 to 90
เบอร์โทรสาร: 02-379-0591
เว็บไซต์: -
เว็บไซต์จัดซื้อ: -
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่จดทะเบียน: 2011
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม: -
ทุนจดทะเบียน: -
ที่อยู่ที่จดทะเบียน: 199/104 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพฯ
ไทย 10220
ผู้มีอำนาจลงนาม: นายชาญชัย นิติมงคลชัย
นายนิติ กิจทวีสินพูล
นายเกียรติคุณ จุมพลคุณวุฒิ
ข้อมูลโรงงาน:
ความสามารถในการผลิตต่อปี: -
กระบวนการควบคุมคุณภาพ: -
ข้อมูลศักยภาพการจัดส่งสินค้า:
ภายในประเทศ: กรุงเทพฯ และปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, ภาคเหนือตอนบน, ภาคเหนือตอนล่าง, ภาคใต้ตอนบน, ภาคใต้ตอนล่าง
ต่างประเทศ: -
ข้อมูลทางการค้า:
ยอดขายต่อปี: -
อัตราการส่งออก: -
รายชื่อลูกค้าหลัก: -
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย