บจ. คอทโก้ พลาสติกส์
หมวดหมู่สินค้า

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: บจ.
ชื่อบริษัท: คอทโก้ พลาสติกส์
ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิต
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: ยางและพลาสติก
สินค้า/บริการหลัก: -
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่: 3101530681
ที่อยู่: 6,8 ถนนหม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์ แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
ไทย 10510
เจ้าของยี่ห้อสินค้า: -
เครื่องหมายรับรองบริษัท: -
จำนวนพนักงาน: -
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-5170978
เบอร์โทรสาร: 66-2-5171968
เว็บไซต์: http://www.cotcoplastics.co.th
เว็บไซต์จัดซื้อ: -
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่จดทะเบียน: -
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม: -
ทุนจดทะเบียน: -
ที่อยู่ที่จดทะเบียน: 6,8 ถนนหม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์ แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
ไทย 10510
ผู้มีอำนาจลงนาม: -
ข้อมูลโรงงาน:
ความสามารถในการผลิตต่อปี: -
กระบวนการควบคุมคุณภาพ: -
ข้อมูลศักยภาพการจัดส่งสินค้า:
ภายในประเทศ: -
ต่างประเทศ: -
ข้อมูลทางการค้า:
ยอดขายต่อปี: -
อัตราการส่งออก: -
รายชื่อลูกค้าหลัก: -
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย