บจ. บริหารโครงการประหยัดพลังงาน
เพิ่มความสว่าง ไม่เพิ่มพลังงาน
หมวดหมู่สินค้า
สินค้าแนะนำ
โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน BL-302 โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน BL-303 โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน BL-102n โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน BL-201 โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน BL-401

บริษัท บริหารโครงการประหยัดพลังงาน จำกัด ได้ศึกษาถึงแนวทางการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ซึ่งมีได้หลากหลายวิธี และทุกวิธีมักจะประสบปัญหาถึงความยุ่งยากในการควบคุม แต่วิธีการประหยัดพลังงานแสงสว่าง กับเป็นวิธีที่สามารถทำขึ้นได้โดยง่ายๆ เพียงแค่ปรับปรุง หรือเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์บางชิ้นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และควบคุมเวลาการใช้งานเพียงเท่านี้ก็สัมฤทธิ์ผลในการประหยัดพลังงานอย่างแน่นอน ดังนั้นในปี 2541 บริษัท บริหารโครงการประหยัดพลังงาน จำกัด จึงได้เปิดเป็นโรงงานผลิต และออกแบบโคมไฟฟ้าสำหรับหลอดฟูลออเรสเซนต์ โดยสร้างทีมงานวิจัยที่จะทำการศึกษาถึงข้อมูลในการใช้โคมไฟฟ้าสำหรับ “หลอดฟูล ออเรสเซนต์” ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และค้นพบวิธีแก้ไขปัญหา จึงออกแบบสร้างโคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Bestlight ขึ้นมา ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงในการส่องสว่างไปยังทิศทางที่ต้องการ เพิ่มความสว่างได้มากเทียบเท่ากับการเปิดหลอดในโคมไฟเดิมถึงสองหลอด โดยอาศัย“หลักการสะท้อนแสง” มาใช้กับโคมไฟฟูลออเรสเซนต์ เพื่อให้โคมไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการส่องสว่างได้อย่างสูงสุด...


ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: บจ.
ชื่อบริษัท: บริหารโครงการประหยัดพลังงาน
ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิต, ตัวแทนจำหน่ายหลัก, ผู้ให้บริการ
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: ไฟฟ้าและแสงสว่าง
สินค้า/บริการหลัก: โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
ที่อยู่: 333/43 หมู่3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี
ไทย 11110
ข้อมูลผู้ติดต่อ:
ผู้ติดต่อ: คุณ อนันต์ วิวัฒนผล
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-9205441
เบอร์โทรสาร: 66-2-9205443
[ รายละเอียดบริษัท ]

ต้องการแจ้งผู้ขายถึงความต้องการซื้อของคุณหรือไม่ ? สร้างประกาศซื้อไว้ในหน้าแรกของเว็บไซต์
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย