บจ. ฝาหมิน เพรส
หมวดหมู่สินค้า

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: บจ.
ชื่อบริษัท: ฝาหมิน เพรส
ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิต
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: การพิมพ์
สินค้า/บริการหลัก: บริการพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่: 0105540021648
ที่อยู่: 138 ซอยอ่อนนุช 40 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ
ไทย 10250
เจ้าของยี่ห้อสินค้า: -
เครื่องหมายรับรองบริษัท: -
จำนวนพนักงาน: น้อยกว่า 5 คน
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-3315800
เบอร์โทรสาร: 66-2-3315804
เว็บไซต์: http://www.fahminpress.pantavanij.com
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่จดทะเบียน: 1997
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม: 3011819425
ทุนจดทะเบียน: 23,100,000 THB
ที่อยู่ที่จดทะเบียน: 138 ซอยอ่อนนุช 40 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ
ไทย 10250
ผู้มีอำนาจลงนาม: -
ข้อมูลโรงงาน:
ความสามารถในการผลิตต่อปี: -
กระบวนการควบคุมคุณภาพ: -
ข้อมูลศักยภาพการจัดส่งสินค้า:
ภายในประเทศ: -
ต่างประเทศ: -
ข้อมูลทางการค้า:
ยอดขายต่อปี: 100 ล้านขึ้นไป
อัตราการส่งออก: -
รายชื่อลูกค้าหลัก: -
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย