บจ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หมวดหมู่สินค้า

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: บจ.
ชื่อบริษัท: ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเภทธุรกิจ: ตัวแทนจำหน่ายหลัก
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: เครื่องมือวัดและการวิเคราะห์
สินค้า/บริการหลัก: เครื่องมือวัดระดับ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่: 0105534060921
ที่อยู่: 85/2,85/3 ซอยสดพิณสรร ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท กรุงเทพฯ
ไทย 10400
เจ้าของยี่ห้อสินค้า: -
เครื่องหมายรับรองบริษัท: -
จำนวนพนักงาน: น้อยกว่า 5 คน
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-6426700
เบอร์โทรสาร: 66-2-6424249
เว็บไซต์: -
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่จดทะเบียน: 1991
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม: 3101983319
ทุนจดทะเบียน: 10,000,000 THB
ที่อยู่ที่จดทะเบียน: 85/2,85/3 ซอยสดพิณสรร ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท กรุงเทพฯ
ไทย 10400
ผู้มีอำนาจลงนาม: -
ข้อมูลโรงงาน:
ความสามารถในการผลิตต่อปี: -
กระบวนการควบคุมคุณภาพ: -
ข้อมูลศักยภาพการจัดส่งสินค้า:
ภายในประเทศ: -
ต่างประเทศ: -
ข้อมูลทางการค้า:
ยอดขายต่อปี: 100 ล้านขึ้นไป
อัตราการส่งออก: -
รายชื่อลูกค้าหลัก: กฟผ.,กสท.
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย