บจ. แอทเทนเอทตี้ไนน์ มีเดีย
หมวดหมู่สินค้า

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: บจ.
ชื่อบริษัท: แอทเทนเอทตี้ไนน์ มีเดีย
ประเภทธุรกิจ: ผู้ให้บริการ
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: สิ่งตีพิมพ์
สินค้า/บริการหลัก: -
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่: 0215556002086
ที่อยู่: 999/36 หมู่3 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง ระยอง
ไทย 21000
เจ้าของยี่ห้อสินค้า: -
เครื่องหมายรับรองบริษัท: -
จำนวนพนักงาน: -
เบอร์โทรศัพท์: 66-8-0219672 to 7
เบอร์โทรสาร: 66-3-8022666
เว็บไซต์: www.jmediarayong.com
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่จดทะเบียน: 2013
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม: 3035699980
ทุนจดทะเบียน: 2,000,000 THB
ที่อยู่ที่จดทะเบียน: 999/36 หมู่3 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง ระยอง
ไทย 21000
ผู้มีอำนาจลงนาม: -
ข้อมูลโรงงาน:
ความสามารถในการผลิตต่อปี: -
กระบวนการควบคุมคุณภาพ: -
ข้อมูลศักยภาพการจัดส่งสินค้า:
ภายในประเทศ: -
ต่างประเทศ: -
ข้อมูลทางการค้า:
ยอดขายต่อปี: -
อัตราการส่งออก: -
รายชื่อลูกค้าหลัก: ธนาคารกสิกรไทย,ธนคารธนชาต,โตโยต้า,Band,Coke
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย