บจ. มาสเทค เทรดดิ้ง แอนด์ แมชชินนิ่ง
หมวดหมู่สินค้า

ข้อมูลผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อ: คุณ ธวัชชัย แสนสิทธิโชค
ตำแหน่ง: ผู้จัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-9066366
เบอร์มือถือ: 66-81-6859414
เบอร์โทรสาร: 66-2-9066368
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย