บจ. นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)
หมวดหมู่สินค้า

ข้อมูลผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อ: คุณ อรรถสรร เกตุเกล้า
ตำแหน่ง: ผุ้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-5396693
เบอร์มือถือ: 66-89-9245631
เบอร์โทรสาร: 66-2-5396795
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย