บจ. นิชิยูเอเชีย (ประเทศไทย)
หมวดหมู่สินค้า

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: บจ.
ชื่อบริษัท: นิชิยูเอเชีย (ประเทศไทย)
ประเภทธุรกิจ: ตัวแทนจำหน่ายหลัก
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: อุปกรณ์อุตสาหกรรมทั่วไป
สินค้า/บริการหลัก: Hand Pallet, รถยกไฟฟ้า และอะไหล่รถยกไฟฟ้า
ที่อยู่: 2/3 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 16 ยูนิต 16 เอ หมู่14 ถนนบางนาตราด-กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว สมุทรปราการ
ไทย 10540
ข้อมูลผู้ติดต่อ:
ผู้ติดต่อ: นางสาว กนกแก้ว กิจไกรกุล
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-7519960
เบอร์โทรสาร: 66-2-7519967
[ รายละเอียดบริษัท ]

ต้องการแจ้งผู้ขายถึงความต้องการซื้อของคุณหรือไม่ ? สร้างประกาศซื้อไว้ในหน้าแรกของเว็บไซต์
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย