บจ. นิชิยูเอเชีย (ประเทศไทย)
หมวดหมู่สินค้า

ข้อมูลผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อ: นางสาว กนกแก้ว กิจไกรกุล
ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-7519960
เบอร์มือถือ: 66-81-6237912
เบอร์โทรสาร: 66-2-7519967
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย