บจ. รัตนพรชัย
หมวดหมู่สินค้า

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: บจ.
ชื่อบริษัท: รัตนพรชัย
ประเภทธุรกิจ: ตัวแทนจำหน่ายหลัก
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: เครื่องใช้สำนักงาน
สินค้า/บริการหลัก: -
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่: 0105533090893
ที่อยู่: 1662/38-39 ซอย40/1 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ
ไทย 10800
เจ้าของยี่ห้อสินค้า: -
เครื่องหมายรับรองบริษัท: -
จำนวนพนักงาน: น้อยกว่า 5 คน
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-9108525
เบอร์โทรสาร: 66-2-5858464
เว็บไซต์: http://www.ratanapornchai.pantavanij.com
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่จดทะเบียน: 2004
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม: 3101863086
ทุนจดทะเบียน: 10,000,000 THB
ที่อยู่ที่จดทะเบียน: 1662/38-39 ซอย40/1 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ
ไทย 10800
ผู้มีอำนาจลงนาม: -
ข้อมูลโรงงาน:
ความสามารถในการผลิตต่อปี: -
กระบวนการควบคุมคุณภาพ: -
ข้อมูลศักยภาพการจัดส่งสินค้า:
ภายในประเทศ: -
ต่างประเทศ: -
ข้อมูลทางการค้า:
ยอดขายต่อปี: น้อยกว่า 1 ล้าน
อัตราการส่งออก: -
รายชื่อลูกค้าหลัก: -
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย