บจ. รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล
หมวดหมู่สินค้า

ข้อมูลผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อ: คุณ ดนัย สุนทรโลหะนะกูล
ตำแหน่ง: ฝ่ายบริหารการขาย
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-2673365 Ext.77111
เบอร์มือถือ: 66-81-8051968
เบอร์โทรสาร: 66-2-2673248
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย