หจก. เอส.เจ.พี. อินเตอร์เทรด
หมวดหมู่สินค้า

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: หจก.
ชื่อบริษัท: เอส.เจ.พี. อินเตอร์เทรด
ประเภทธุรกิจ: ผู้ให้บริการ
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: บริการที่ปรึกษา
สินค้า/บริการหลัก: -
ที่อยู่: 39/566 หมู่1 ซอยศักดิ์มงคลชัย ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ กรุงเทพฯ
ไทย 10150
ข้อมูลผู้ติดต่อ:
ผู้ติดต่อ: คุณ เจษฎา เลิศวารีเวช
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-8970188
เบอร์โทรสาร: 66-2-8971009
[ รายละเอียดบริษัท ]

ต้องการแจ้งผู้ขายถึงความต้องการซื้อของคุณหรือไม่ ? สร้างประกาศซื้อไว้ในหน้าแรกของเว็บไซต์
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย