หมวดหมู่สินค้า
ผลิตและจำหน่ายทรายอุตสาหกรรมคัดขนาดพิเศษ

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: บจ.
ชื่อบริษัท: เอส แอนด์เอส อินคอม
ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิต
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: อุปกรณ์อุตสาหกรรมทั่วไป
สินค้า/บริการหลัก: -
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่: 0715544000020
ที่อยู่: 69 หมู่10 ต.พังตรุ อ.พนมทวน กาญจนบุรี
ไทย 71140
เจ้าของยี่ห้อสินค้า: -
เครื่องหมายรับรองบริษัท: -
จำนวนพนักงาน: 5 - 10 คน
เบอร์โทรศัพท์: 66-3-5589274
เบอร์โทรสาร: -
เว็บไซต์: http://www.ssincom.com
เว็บไซต์จัดซื้อ: -
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่จดทะเบียน: 2001
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม: 3721006542
ทุนจดทะเบียน: 3,000,000 THB
ที่อยู่ที่จดทะเบียน: 69หมู่10 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี
ไทย 71140
ผู้มีอำนาจลงนาม: -
ข้อมูลโรงงาน:
ความสามารถในการผลิตต่อปี: 30 ตัน
กระบวนการควบคุมคุณภาพ: -
ข้อมูลศักยภาพการจัดส่งสินค้า:
ภายในประเทศ: กรุงเทพฯ และปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, ภาคเหนือตอนบน, ภาคเหนือตอนล่าง, ภาคใต้ตอนบน, ภาคใต้ตอนล่าง
ต่างประเทศ: -
ข้อมูลทางการค้า:
ยอดขายต่อปี: 50 - 100 ล้าน
อัตราการส่งออก: -
รายชื่อลูกค้าหลัก: -
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย