บจ. ธเนศเพรส
หมวดหมู่สินค้า

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: บจ.
ชื่อบริษัท: ธเนศเพรส
ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิต
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: การพิมพ์
สินค้า/บริการหลัก: Booklet, Calendar Printing, Booklet Calendar, Printing Label Sticker
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่: 0105530064603
ที่อยู่: 465/2 หมู่9 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
ไทย 10140
เจ้าของยี่ห้อสินค้า: -
เครื่องหมายรับรองบริษัท: -
จำนวนพนักงาน: 51 - 100 คน
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-4279974
เบอร์โทรสาร: 66-2-4283455
เว็บไซต์: http://www.thanespress.pantavanij.com
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่จดทะเบียน: 1987
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม: 3101485141
ทุนจดทะเบียน: 2,500,000 THB
ที่อยู่ที่จดทะเบียน: 465/2 หมู่9 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
ไทย 10140
ผู้มีอำนาจลงนาม: -
ข้อมูลโรงงาน:
ความสามารถในการผลิตต่อปี: -
กระบวนการควบคุมคุณภาพ: -
ข้อมูลศักยภาพการจัดส่งสินค้า:
ภายในประเทศ: กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ต่างประเทศ: -
ข้อมูลทางการค้า:
ยอดขายต่อปี: 10 - 50 ล้าน
อัตราการส่งออก: -
รายชื่อลูกค้าหลัก: ตลาดหลังทรัพย์แห่งประเทศไทย,สายการบินแอร์,Unilever (Thailang),True Corporation,Bata (Thailand),ECCO (Thailand),สนง.คณะกรรมการเลือกตั้ง,บมจ.บางกอกรับเบอร์,บมจ.อีโนเวรับเบอร์
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย