บจ. ไทย เว็ททรอน อิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่สินค้า

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: บจ.
ชื่อบริษัท: ไทย เว็ททรอน อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทธุรกิจ: ตัวแทนจำหน่ายหลัก
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สินค้า/บริการหลัก: -
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่: 0115545000428
ที่อยู่: 700/499 หมู่7 ถนนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี
ไทย 20000
เจ้าของยี่ห้อสินค้า: -
เครื่องหมายรับรองบริษัท: -
จำนวนพนักงาน: -
เบอร์โทรศัพท์: 66-3-8454508 to 12134
เบอร์โทรสาร: 66-3-84545
เว็บไซต์: -
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่จดทะเบียน: -
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม: 3030460103
ทุนจดทะเบียน: 40,000,000 THB
ที่อยู่ที่จดทะเบียน: 700/499 หมู่7 ถนนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี
ไทย 20000
ผู้มีอำนาจลงนาม: -
ข้อมูลโรงงาน:
ความสามารถในการผลิตต่อปี: -
กระบวนการควบคุมคุณภาพ: -
ข้อมูลศักยภาพการจัดส่งสินค้า:
ภายในประเทศ: -
ต่างประเทศ: -
ข้อมูลทางการค้า:
ยอดขายต่อปี: -
อัตราการส่งออก: -
รายชื่อลูกค้าหลัก: -
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย