หจก. วี.อาร์.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
หมวดหมู่สินค้า

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: หจก.
ชื่อบริษัท: วี.อาร์.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
ประเภทธุรกิจ: ตัวแทนจำหน่ายหลัก
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: อุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน
สินค้า/บริการหลัก: -
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่: 0113549003101
ที่อยู่: 777/30 หมู่2 ซอยวัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน สมุทรปราการ
ไทย 10280
เจ้าของยี่ห้อสินค้า: -
เครื่องหมายรับรองบริษัท: -
จำนวนพนักงาน: น้อยกว่า 5 คน
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-7039911
เบอร์โทรสาร: 66-2-7039977
เว็บไซต์: http://www.vrnengineer.pantavanij.com
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท:
ปีที่จดทะเบียน: 2006
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม: 3032153201
ทุนจดทะเบียน: 500,000 THB
ที่อยู่ที่จดทะเบียน: 777/30 หมู่2 ซอยวัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน สมุทรปราการ
ไทย 10280
ผู้มีอำนาจลงนาม: -
ข้อมูลโรงงาน:
ความสามารถในการผลิตต่อปี: -
กระบวนการควบคุมคุณภาพ: -
ข้อมูลศักยภาพการจัดส่งสินค้า:
ภายในประเทศ: -
ต่างประเทศ: -
ข้อมูลทางการค้า:
ยอดขายต่อปี: น้อยกว่า 1 ล้าน
อัตราการส่งออก: -
รายชื่อลูกค้าหลัก: บจก.เรลล่า (ประเทศไทย),บจก.เมทัลติค สตีลไบย์,บจก.เค็นโซ (ประเทศไทย),บจก.ไทยนันเฮงใส-เมทัล
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย