บจ. เว้ง โฮลดิ้ง
หมวดหมู่สินค้า
เราเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายแร่ ทราย รวมทั้งบริการให้เช่าอาคารสำนักงานและที่ดิน


ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานบริษัท:
คำนำหน้าชื่อบริษัท: บจ.
ชื่อบริษัท: เว้ง โฮลดิ้ง
ประเภทธุรกิจ: ตัวแทนจำหน่ายหลัก
หมวดหมู่อุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์
สินค้า/บริการหลัก: -
ที่อยู่: อาคาร W1 เลขที่ 356 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
ไทย 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ:
ผู้ติดต่อ: คุณ ฐิราวรรณ โสมภีร์
เบอร์โทรศัพท์: 66-2-6780222 Ext.230
เบอร์โทรสาร: 66-2-6780096
[ รายละเอียดบริษัท ]

ต้องการแจ้งผู้ขายถึงความต้องการซื้อของคุณหรือไม่ ? สร้างประกาศซื้อไว้ในหน้าแรกของเว็บไซต์
Follow US แบ่งบัน
Pantavanij.com | B2B e-Marketplace เว็บไซต์ศูนย์รวมผู้ผลิต ทำเนียบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดกลางออนไลน์เพื่อธุรกิจ ใหญ่ที่สุดในไทย