PANTAVANIJ NEWS

Slider

บทความ

แนวโน้มด้านการฝึกอบรม และการเรียนรู้แบบดิจิทัลปี 2561
โลกขององค์กรธุรกิจที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ถูกคาดหวังว่าจะต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการด้านการฝึกอบรมที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงวัฒ...
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบเก่ากับแบบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงในยุคเศรษฐกิจเร่งด่วน
เราอาศัยอยู่ในโลกที่ต้องการข้อมูลและผลการดำเนินงานที่รวดเร็วขึ้นตั้งแต่เครื่องเล่นวิดีโอแบบสตรีมมิ่ง ...
5 วิธีในการใช้ eAuction ช่วยให้ประหยัดเงินได้มากขึ้น
ความจริงแล้ว eAuctions หรือการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้พิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์ในการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 90 ...

ข่าวและกิจกรรม

12 วันศุกร์

สัมนานี้เหมาะสำหรับ