PANTAVANIJ NEWS

Slider

บทความ

การจัดซื้อจัดจ้าง: ฟังก์ชั่นทางธุรกิจที่กำลังมองหาอนาคตจากโลกดิจิทัล
เทคโนโลยีกำลังเปิดทางให้โลกของการจัดซื้อจัดจ้างหรือ Procurement มีโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการและแถมมาด้วยค่าใช้จ่ายในการทำงานที่ประหยัดขึ้น ...

ข่าวและกิจกรรม

12 วันศุกร์

สัมนานี้เหมาะสำหรับ