บริษัท พันธวณิช จำกัด

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 และยังคงความเป็นผู้นำในการให้บริการโซลูชั่นด้านการจัดซื้อ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การสรรหา ตลอดจนขั้นตอนการสั่งซื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการและกระบวนการจัดซื้อ ในลักษณะองค์กรต่อองค์กร สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก ในหลากหลายอุตสาหกรรม

__________________________________________________

ประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ

ด้วยระบบจัดซื้ออิเล็คทรอนิกส์จาก พันธวณิช

CostSaving

ลดต้นทุน 15-25%

เพิ่มผลกำไร จากการลดต้นทุน ซึ่งการลดต้นทุนการผลิต เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มผลกำไรขององค์กรธุรกิจ และเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในการแข่งขัน 

TimeSaving

ประหยัดเวลา 50-70%

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อขององค์กรตั้งแต่การสรรหาผู้ขาย จนถึงการสร้างใบขอซื้อส่งถึงผู้ขายได้เพียงครั้งเดียว ระบบสามารถตรวจสอบงบประมาณสะดวก ง่าย ในทุกขั้นตอนการจัดซื้อ

Transparency

โปร่งใสในการจัดซื้อ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ดิจิตอลของพันธวณิช สามารถตรวจสอบย้อนหลัง ตั้งแต่กระบวนการสรรหาผู้ขาย และราคา จนถึงกระบวนการสั่งซื้อ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบการจัดซื้อในทุกขั้นตอน

Analyze

วิเคราะห์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ดิจิตอลของพันธวาณิชสามารถนำข้อมูลการสั่งซื้อมาวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ในรูปแบบแดชบอร์ดเพื่อวางแผนบริหารจัดการ และควบคุมการจัดซื้อในอนาคต

สรุปข้อมูลการให้บริการที่สำคัญ

pasted-svg-34x34 ปริมาณการซื้อขายผ่านระบบจัดซื้อร่วม 200,000 ล้านบาท/ปี
pasted-svg-34x34 ได้รับการไว้วางใจในการจัดประมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน เป็นจำนวนเฉลี่ยมากกว่าปีละ 10,000 งาน
pasted-svg-34x34 จัดการใบสั่งซื้อผ่านระบบ เป็นจำนวนมากกว่า 1 ล้านใบต่อปี
pasted-svg-34x34 มีฐานสมาชิกผู้ขายแบบองค์กรต่อองค์กร มากกว่า 20,000 ราย
pasted-svg-34x34 เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่นำรูปแบบการประมูลแบบหลายตัวแปร (Multi Variable Bidding) เข้ามาใช้ โดยเฉพาะการประมูลแบบราคาต่อคะแนนคุณภาพ (Price per Performance) เพื่อลดข้อจำกัดจากการประมูลสินค้าที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน

คณะผู้บริหาร