** ประกาศ **
การเบิกใบสมัครบัตรเครดิต ขอให้ใช้ Code : CCS001 ซึ่งเป็นใบสมัครบัตรเครดิตผลิตภัณฑ์เดียว แทนการใช้ Code : PR138
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ส่วนกลางและ Customer care ของบริษัท พันธวณิช จำกัด
เรียน ท่านสมาชิกผู้ใช้งานระบบ
 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์รายละเอียดดังนี้
  1. ส่วนกลาง จากเดิม 02 689 4200 เป็น 02 034 4300
  2. ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer care) จากเดิม 02 689 4333
    เป็น 02 034 4333
 
ในส่วนของเบอร์โทรสารยังคงใช้เบอร์เดิมคือ 02 679 7474
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
 
ส่วนบริการให้ความช่วยเหลือการใช้งานระบบทางโทรศัพท์ (Customer Care)
โทรศัพท์ 0 2689 4333 โทรสาร 0 2679 7474
หรือ customercare@pantavanij.com
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30 น. - 18:00 น.