Author Archives: Thanapat

คุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ ร่วมบันทึกวิดีโองานสัมมนาของสมาคมจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

งานสัมมนาของสมาคมจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย “Purchasing Practices & Beyond 2021” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27-29 พฤศจิกายนนี้

ประโยชน์ของการใช้ระบบ e-Auction ในช่วงโควิด-19

ประโยชน์ของการใช้ระบบ e-Auction ในช่วงโควิด-19

การใช้ระบบ e-Auction เป็นที่ยอมรับและได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั้งองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐบาลหลายแห่งซึ่งใช้งานกันอยู่เพื่อให้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีความรวดเร็วและมีความโปร่งใส

5 วิธีสร้างมูลค่าในการจัดซิ้อ

5Value-eprocurement

บทบาทของฝ่ายจัดซื้อได้เปลี่ยนไปแล้ว ไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้อสินค้าและบริการอีกต่อไป แต่เป็นการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดทั้งปี ซึ่งหมายถึงการสร้างข้อกำหนด การวิจัยตลาด และการประเมินผู้ค้า ตลอดจนการเจรจาสัญญา และการจัดการความเสี่ยงก็เป็นสิ่งสำคัญ  ต่อไปนี้เป็น 5 วิธีที่ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรของตนเอง

โควิด-19 เร่งการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดซื้อ

Covid19-and-eprocurement

เช่นเดียวกับการชะงักงันของโลกในปัจจุบัน วิกฤตการณ์ทางการเงินของปี 2551 เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รูปแบบการดำเนินงานด้านการจัดซื้อเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในขณะที่กระแสรายได้ของบริษัทข้ามชาติหลายแห่งเริ่มเหือดแห้งและส่วนต่างกำไรที่น้อยลง ดูเหมือนว่าการจัดซื้อได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและผลกำไรขององค์กร คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้องค์กรจำนวนมากตัดงานสำคัญๆ ด้านการจัดซื้อไปให้องค์กรภายนอกดูแลแทนเพื่อลดความเสี่ยง การจัดการต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในการทำงาน ส่วนบางบริษัทก็เริ่มต้นก้าวสู่เส้นทางการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น

Supply Chain Finance ตัวช่วยผู้ประกอบการเอาชนะวิกฤต

Supply-Chain-Finance

ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเช่นนี้ ทำให้หลายๆ ธุรกิจต้องปรับตัว รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินด้วย Supply Chain Finance

SCF-banner

ความท้าทายของการทำธุรกิจในปัจจุบัน คือการวางแผนทางการเงินเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้

วิธีการลดต้นทุนบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

Cost-Saving

แน่นอนว่าเป้าหมายในการทำธุรกิจของเจ้าของกิจการ คือการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ

พันธวณิช คว้ารางวัลระดับประเทศ Prime Minister’s Export Award 2020

บริษัท พันธวณิช จำกัด  โดย นายอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2563