Author Archives: Thanapat

วิธีรับประโยชน์สูงสุดจาก eSourcing

ทุกวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อวันนี้ไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าในเรื่องของประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้ระบบ eSourcing ข้อเท็จจริงจากการสำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ 200 รายพบว่าร้อยละ 68 ได้รับประโยชน์จากโมดูล eSourcing แล้ว