บทความทั้งหมด

7 แนวโน้มการจัดซื้อทางอุตสาหกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ในปี 2561
องค์กรต่างๆ จะต้องไม่ทิ้งเรื่องการจัดซื้อเอาไว้ข้างหลังอีกต่อไป ผู้ผลิตจำเป็นต้องมีวัตถุดิบ...
มุมมองทางการเงินเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของการจัดซื้อ
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 กำลังจะผ่านพ้นไป หลายองค์กรอาจเริ่มมองเห็นภาพ และประเมินลำดับความสำคัญตลอดจนกลยุทธ์ด้านการจัดซื้อที่เริ่มนำมาใช้ในปีนี้กันได้บ้างแล้...
ถึงเวลาเปลี่ยนการจัดซื้อไปสู่ระบบดิจิตอล
สำหรับผู้นำธุรกิจ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามักจะได้ยิน หรือได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอลอยู่เสมอ ซึ่งทุกวันนี้ทุกคนต่างรู้กันดีว่าหากคุณไม่สามา...
แนวโน้มการจัดซื้อในปี 2561 มองภาพที่ใหญ่ขึ้น
ในขณะที่คนส่วนใหญ่ฝ่ายจัดซื้อกำลังอยู่กับความเป็นจริงที่ไม่สมบูรณ์เพราะพวกเขาคิดว่ากระบวนการซื้อและการติดต่อกับห่วงโซ่อุปทานที่ไม่สมบูรณ์ที่พวกเขาใช้อยู่ในแต่ละ...
แนวโน้มด้านการฝึกอบรม และการเรียนรู้แบบดิจิทัลปี 2561
โลกขององค์กรธุรกิจที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ถูกคาดหวังว่าจะต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการด้านการฝึกอบรมที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงวัฒ...
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบเก่ากับแบบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงในยุคเศรษฐกิจเร่งด่วน
เราอาศัยอยู่ในโลกที่ต้องการข้อมูลและผลการดำเนินงานที่รวดเร็วขึ้นตั้งแต่เครื่องเล่นวิดีโอแบบสตรีมมิ่ง ...