Local-Team-Consult

สำหรับผู้บริหารทั่วไปและผู้บริหารทางการเงินแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่จะช่วยสร้างกำไรและทำให้องค์กรสามารถแข่งขันอยู่ในอุตสาหกรรมของตนเองได้ คือการสร้างกลยุทธ์และมีการวางแผนลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวางแผนลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะมีข้อดีในเรื่องของการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ อีกด้วย

การเพิ่มยอดขาย 1% ให้กับองค์กร ไม่ได้หมายความว่ากำไรของคุณจะเพิ่มขึ้น 1%

แต่การลดต้นทุน 1% ให้กับองค์กร ต้นทุนนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นกำไรทันที”

ที่พันธวณิช เราเห็นความสำคัญของการจัดการเพื่อลดต้นทุนกิจการ เราจึงได้ออกแบบบริการที่ชื่อว่า CORAL ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายจากต้นทุนที่ไม่จำเป็น

   ด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล ควบคู่ไปกับทีมที่ปรึกษาการลดต้นทุนที่มีความเชี่ยวชาญ จึงช่วยให้สามารถวิเคราะห์ถึงข้อมูลต้นทุนที่ไม่จำเป็นได้อย่างแม่นยำ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้จริง บริการ CORAL ภายใต้พันธวณิชจะแนะนำให้เห็นถึงกลวิธีและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่จะทำให้ต้นทุนขององค์กรคุณลดลง ในขณะเดียวกันกลยุทธ์ของเรายังคงรักษาความพึงพอใจของลูกค้า โครงสร้างองค์กร และกระบวนการทำงานต่างๆ ภายในองค์กรของคุณเอาไว้อย่างดีอีกด้วย

เป้าหมายของบริการ CORAL จากพันธวณิช

คือการให้บริการปรึกษาลดต้นทุนที่สามารถเห็นผลลัพธ์ได้จริง และการช่วยให้องค์กรสร้างกำไรผ่านการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากเรา รวมถึงการสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว

ดูวิธีการลดต้นทุนบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมที่ปรึกษาลดต้นทุน

จะทำการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อหาโอกาสในการสร้างส่วนประหยัด ควบคู่ไปกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมีกระบวนการทำงานด้วยกัน 3 ขั้นตอนหลัก

Cloud-icon

การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล

 • เชื่อมต่อฐานข้อมูล โดยรองรับรูปแบบ เช่น Microsoft SQL, MySQL, Oracle, Sybase และอื่นๆ
 • ทำความเข้าใจรูปแบบของข้อมูลและทำการวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
 • จัดรูปแบบของข้อมูลที่มาจากหลายๆระบบให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
 • ตรวจสอบ และ แก้ไขความถูกต้องของข้อมูล

SPEND INTELLIGENCE

 • ตรวจเช็กข้อมูลการจัดซื้อในมุมมองต่างๆ
 • ประเมินผู้ขาย และบริการจัดการทั้งด้านความสัมพันธ์และความเสี่ยง
 • แนะนำกลยุทธ์เพื่อการลดต้นทุน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของทั้งสินค้าและผู้ขาย
 • ประยุกต์ AI/RPA มาใช้กับข้อมูลการจัดซื้อเพื่อหาส่วนลดต้นทุนและประเมินความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น

การหาส่วนลดต้นทุนและการสร้างความยั่งยืน

 • ให้คำปรึกษาโดยทีมงานที่ปรึกษาลดต้นทุนที่มีประสบการณ์หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ มากกว่า 10 ปี
 • นำกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้จริงเพื่อสร้างส่วนประหยัด และปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิผล
 • การถ่ายทอดขั้นตอนการดำเนินงานแก่องค์กร ในการทำส่วนลดต้นทุนและรายได้ส่วนประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายบริษัทและให้เกิดความยั่งยืน
business-success

ด้วยการใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่มีความแม่นยำควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากพันธวณิช

ที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการและวางแผนลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะเราไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายได้ในระยะสั้นเท่านั้น แต่กลยุทธ์ของเรายังสามารถนำไปปฏิบัติต่อได้ในระยะยาว ส่งผลให้การดำเนินงานส่งผลต่อการลดต้นทุนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Experience

Experience-CORAL-1
Experience-CORAL-2
Experience-CORAL-3
Experience-CORAL-4

ลูกค้าของเรา

telecommunication

Industry: Telecommunication

บริษัทผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศไทยและและผู้พัฒนาสินค้าและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อลดต้นทุนกิจการ

การวิเคราะห์และหาส่วนลดต้นทุนบนพื้นฐานของ CAPEX, OPEX, Inventory โดยทีมงานต้องหาส่วนลดต้นทุนจากการทำงานร่วมกันกับทีมจัดซื้อที่มีประสบการณ์ ในรายการสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงและหากลยุทธ์เพื่อนำมาปรับใช้กับสินค้าเพื่อทำให้เกิดมูลค่าส่วนประหยัด

ทีมงาน CORAL ได้พัฒนา Spend Cube Analysis เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อของบริษัทในมุมมองต่างๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ใน BOQ เพื่อให้เห็นข้อมูลการซื้อขายของทั้งองค์กร เพื่อหาแนวทางที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดส่วนลดต้นทุน รวมถึงการปรับปรุงข้อสัญญาที่มีการกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ เช่นการนำราคามาตรฐานในตลาดมาปรับใช้ เพื่อทำให้ข้อสัญญาต่างๆ ในอดีตนั้น เกิดผลดีกับองค์กรมากขึ้น โดยสามารถทำให้เกิดส่วนลดต้นทุนและช่วยลดค่าใช้จ่ายบริษัทได้มากกว่า 500 ล้านบาท

Industry: Agro – Industry and Food Business

บริษัทผู้นำในด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารสำเร็จรูป ซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบ และมียอดการซื้อต่อปีมากกว่า 35,000 ล้านบาท

ด้วยจำนวนกลุ่มสินค้าที่มีความหลากหลาย และจำนวนชนิดมากกว่า 100,000 SKUs พร้อมทั้งทีมจัดซื้อที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในทั้งในรูปแบบของสินค้าและการหาผู้ขายเป็นอย่างดี ทีมจึงต้องคิดหากลยุทธ์เพื่อต่อยอดและเสริมสร้างจากสิ่งที่ทีมจัดซื้อจัดทำอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดมูลค่าส่วนประหยัดที่เกิดขึ้นจริง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมในเชิงลึกโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อทำความเข้าใจ Value Chain ของสินค้าต่างๆในธุรกิจ และมองหาแนวทางที่นำมาปรับใช้กับสินค้าแต่ละชนิดเพื่อให้เกิดส่วนลดต้นทุนองค์กร โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ eProcurement Platform ในการจัดหาผู้ขายรายใหม่ เพื่อสร้างการแข่งขันราคาระหว่างผู้ขายมากยิ่งขึ้น และยังสามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดเวลา ลดต้นทุนกิจการ โดยสามารถสร้างส่วนลดต้นทุนได้มากถึง 400 ล้านบาท

Agro-industry