Pantavanij  Talk

 

เตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในยุคดิจิทัล องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของพนักงานให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผ่านโปรแกรมฝึกอบรม และการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นตัวกำหนดความสำเร็จขององค์กรในอนาคต  ลองไปดูกันว่าแนวโน้มที่สำคัญสำหรับปี 2561 ที่สะท้อนถึงความท้าทายและโอกาสในการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความสามารถในระยะเวลาอันสั้นได้มีอะไรกันบ้าง

ขณะเดียวกันในฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกำลังก่อให้เกิดปัญหาใหม่คือการรั่วไหลของค่าใช้จ่าย เมื่อผู้ใช้มองว่าระบบจัดซื้อจัดจ้างโดยตรงขององค์กรมีความซับซ้อนและใช้งานยาก แล้วหันไปใช้การจัดซื้อจัดหาทางอ้อมจากเว็บไซต์อีคอมเมิรซ์ภายนอกที่ใช้งานง่ายกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และควบคุมการใช้จ่ายได้ยาก  ลองไปดูว่าการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะนี้จะมีผลกระทบอย่างไรต่อองค์กร จะมีวิธีควบคุมได้อย่างไร และองค์กรจะได้ประโยชน์อะไรจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้

Business  Trend

แนวโน้มด้านการฝึกอบรม และการเรียนรู้แบบดิจิทัลปี 2561

โลกขององค์กรธุรกิจที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ถูกคาดหวังว่าจะต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการด้านการฝึกอบรมที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงวัฒนธรรมด้านการเรียนรู้…

Procurement  Update

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบเก่ากับแบบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงในยุคเศรษฐกิจเร่งด่วน

เราอาศัยอยู่ในโลกที่ต้องการข้อมูลและผลการดำเนินงานที่รวดเร็วขึ้นตั้งแต่เครื่องเล่นวิดีโอแบบสตรีมมิ่ง (Roku, Apple TV) และแอพบนโทรศัพท์มือถือไปจนถึงการส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อผ่านออนไลน์ภายใน 2 ชั่วโมง

คำถามประจำเดือนมกราคม 2561

คำถาม : บริการใดจากพันธวณิชสร้างสภาวะการแข่งขัน เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด ?

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

เฉลยคำตอบประจำเดือนธันวาคม 2560

คำถาม : ระบบใดที่มีฟังก์ชั่นการอนุมัติผ่านอุปกรณ์ไร้สาย เพื่อความสะดวกสำหรับผู้บริหาร?
คำตอบ :  ระบบสั่งซื้อออนไลน์ (Online Purchasing ) 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัลเดือนธันวาคม 2560

ไม่มีผู้ตอบคำถามถูก