เปลี่ยนโฉมการจัดซื้อ สู่รูปแบบ New Normal

Cost Reduction By Pantavanij eAuction

ลงทะเบียน

เมื่อโลกก้าวเข้ายุค New Normal ฝ่ายจัดซื้อต้องรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งด้านวิธีการทำงาน รวมถึงสภาวะ เศรษฐกิจที่มีความผันผวนอย่างรวดเร็ว การนำเครื่องมือ ที่สามารถลดระยะเวลาในการทำงานด้านการจัดซื้อ และที่สำคัญช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจึงกลายเป็น สิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในปัจจุบัน

พันธวณิช ผู้ให้บริการด้านระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับองค์กรระดับชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เพื่อร่วมกันค้นหา แนวทางใหม่ในการทำงานสำหรับฝ่ายจัดซื้อในหัวข้อสัมมนา “เปลี่ยนโฉมการจัดซื้อ สู่รูปแบบ New Normal”

24 พฤศจิกายน 2563

10.00-11.00 น.

ออนไลน์ผ่านระบบ zoom

Guest Speakers

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ที่นี่