พร้อมปฏิวัติระบบจัดซื้อ

ไปสู่สิ่งที่ดียิ่งกว่า

ด้วยแพลตฟอร์มการจัดซื้อ
อิเล็กทรอนิกส์จาก พันธวณิช

พันธวณิช พร้อมให้บริการครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อทุกมิติ ตั้งแต่การขอข้อมูลสินค้าออนไลน์ การจัดซื้อบนระบบดิจิทัล การบริหารเอกสารจัดซื้อ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อกลยุทธ์การจัดซื้อที่ดียิ่งกว่า”

พร้อมปฏิวัติระบบจัดซื้อ

“พันธวณิช พร้อมให้บริการครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อทุกมิติ
ตั้งแต่การขอข้อมูลสินค้าออนไลน์ การจัดซื้อบนระบบดิจิทัล
การบริหารเอกสารจัดซื้อ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
เพื่อกลยุทธ์การจัดซื้อที่ดียิ่งกว่า”

ไปสู่สิ่งที่ดียิ่งกว่า
ด้วยแพลตฟอร์มการจัดซื้อ
อิเล็กทรอนิกส์จาก พันธวณิช
พร้อมปฏิวัติระบบจัดซื้อ
ไปสู่สิ่งที่ดียิ่งกว่า
ด้วยแพลตฟอร์มการจัดซื้อ
อิเล็กทรอนิกส์จาก พันธวณิช

“พันธวณิช พร้อมให้บริการครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อทุกมิติ
ตั้งแต่การขอข้อมูลสินค้าออนไลน์ การจัดซื้อบนระบบดิจิทัล
การบริหารเอกสารจัดซื้อ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
เพื่อกลยุทธ์การจัดซื้อที่ดียิ่งกว่า”

THAILAND TOP COMPANY
AWARDS 2019
ประเภท
“The Best eServices Provider”

“รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้บริการดิจิทัลที่เป็นเลิศ
โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับนิตยสาร Business+
เป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย คุณภาพระดับประเทศ”

ได้รับรางวัล
ได้รับรางวัล
THAILAND TOP COMPANY
AWARDS 2019
ประเภท
“The Best eServices Provider”

“รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้บริการดิจิทัลที่เป็นเลิศ
โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับนิตยสาร Business+
เป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจ
ในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย คุณภาพระดับประเทศ”

1 ใน 10 ผู้ให้บริการด้านระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
2 ปีติดต่อกัน (2561 - 2562)
พันธวณิช คว้ารางวัล

บริษัทหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่คว้ารางวัลระดับภูมิภาค
จากนิตยสาร APAC CIO Outlook ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์

previous arrow
next arrow
Slider

ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมกระบวนการสรรหาผู้ขาย การจัดซื้อ จนถึงการจ่ายเงิน (Source-to-Pay) ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับให้เข้ากับวิธีการจัดซื้อที่มีความหลากหลายขององค์กรในแต่ละสาขาธุรกิจของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังต่อไปนี้

เพิ่มเติม

เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่สามารถเกณฑ์การซื้อ และขายต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้คู่ค้าเข้ามานำเสนอราคาซื้อ หรือ ราคาขายสินค้าที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดนั้นๆ ในระยะเวลาที่กำหนด

เพิ่มเติม

แพลตฟอร์มการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมกระบวนการสรรหาผู้ขาย การจัดซื้อ ตลอดจนการจ่ายเงิน เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแก้ข้อมูลได้ด้วยตนเอง มีบริการแคตตาล็อกออนไลน์ให้เลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งการอนุมัติได้ทุกที่ผ่านทางแอพพลิเคชั่นมือถือ รวมถึงแดชบอร์ดที่สามารถเข้าดูข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มเติม

ผู้ค้าอีคอมเมิร์ซในรูปแบบองค์กรต่อองค์กร เน้นสินค้าสำหรับออฟฟิศในทุกกลุ่มธุรกิจและบริการที่ลูกค้าจะได้รับซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าลูกค้าองค์กรทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่

เพิ่มเติม

ประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ

สามารถช่วยลูกค้าก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลดต้นทุน
ได้ถึง 15-25%

เพิ่มผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มผลกำไรขององค์กรธุรกิจ และเป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ และ แก้ปัญหาการจัดซื้อต่าง ๆ ภายในองค์กร

ประหยัดเวลา
มากถึง 50-70%

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อขององค์กรตั้งแต่การสรรหาผู้ขาย จนถึงการสร้างใบขอซื้อส่งถึงผู้ขายได้เพียงครั้งเดียว ระบบสามารถตรวจสอบงบประมาณสะดวก ง่าย ในทุกขั้นตอนการจัดซื้อ

โปร่งใสในการจัดซื้อ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างดิจิทัลของพันธวณิช สามารถตรวจสอบย้อนหลัง ตั้งแต่กระบวนการสรรหาผู้ขาย และราคา จนถึงกระบวนการสั่งซื้อ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบการจัดซื้อในทุกขั้นตอน

วิเคราะห์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
วิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้า

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างดิจิทัล ของพันธวาณิชสามารถนำข้อมูลการสั่งซื้อมาวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ในรูปแบบแดชบอร์ดเพื่อวางแผนบริหารจัดการ และควบคุมการจัดซื้อในอนาคต

จุดเด่นของเรา

200,000M+

มูลค่าการซื้อขายผ่านระบบจัดซื้อร่วม 200,000 ล้านบาทต่อปี

1M+

จัดการใบสั่งซื้อผ่านระบบจำนวนมากกว่า 1,000,000 ฉบับต่อปี

20,000+

มีฐานสมาชิกผู้ขายแบบองค์กรต่อองค์กรที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว มากกว่า 20,000 บริษัท

PANTAVANIJ DELIVERING A GLOCAL ADVANTAGE WITHIN E-PROCUREMENT

Pantavanij platform serving customers from various industries, such as Telecom, Retail, Banking, Insurance, and university from large to small size.

As the procurement industry evolves to step into the digital economy, it has managed to shrink the world into a global village. Today, a customer located in Thailand can procure salmon from Europe at a price that is very close to the local price, thanks to the vast global network of buyers and suppliers working in synergy combined with the power of e-procurement. As Asia becomes the epicenter of global trade and commerce, e-procurement business is on the rise within the region.

Evidently, global procurement businesses are in the fray within the Asian markets. However, their procurement solutions are yet to touch a chord with the region’s demography. Having deeply studied  the  Thai  market  for over 19 years, Apisit Kuparatana, managing director of Pantavanij, says, “These applications from overseas providers are undeniably scalable, but equally significant are the associated costs.” A major factor that procurement

solution providers need to consider is that most Asian organizations typically do not feel the imperative to attain procurement software at a high investment cost.    In such a scenario, it becomes difficult to make these organizations realize the real benefit of digital procurement or e-procurement, not only in terms of cost savings but for providing more efficiency, transparency,  visibility,  and additional added value. On top of that, when dealing with diverse and complex Asian markets, the procurement industry has several other factors to consider than merely standard global apprehensions. “Various aspects including language, business culture, innovations, and how markets are being receptive to the change; everything comes into play,” adds Kuparatana.

Also, Asian markets have varying kinds of businesses ranging from both international to the ones that do not necessarily fit into the global and conventional business type. Stepping into this complex procurement arena is
Pantavanij, which is set to transform the game with its e-procurement application. “We are a Thai company that specializes in developing e-procurement solutions that appeal to the specific and local requirements of our clients at a realistic price point,” states Kuparatana.

Today, as one of the leading e-procurement providers in the ASEAN region, Pantavanij’s developed e-procurement solutions are specifically tailored to comply with all the requirements and expectations of their customers at reasonable costs. Encompassing all business sizes and types, Pantavanij’s e-procurement offers a complete service from source to pay while enabling customers with features such as self-service information set up, eCatalog, real-time mobile approval, and product availability on the dashboard.

Renowned for a remarkable market stature, Pantavanij also marks its eminence in connecting suppliers across the ASEAN region. The company prides itself for bringing the businesses of different countries together. “Currently, we have more than 20,000 suppliers in our supplier database across 45 countries worldwide, where most of their business goes through our procurement software,” adds Kuparatana.

Customer Centricity at the Core
According to Kuparatana, organizations often require a unique procurement process that most conventional procurement solution providers cannot completely fulfill with their solutions. Pantavanij brings a niche quality in its e-procurement application, which is embedded with the company’s knowledge and experience of the industry. “We have channelized this experience and knowledge into the ‘Lego Box’ functionality of our solution,” remarks Kuparatana. After determining the intricate needs of the customer, Pantavanij incorporates the resultant information into ‘Lego Box’ functionalities, which align with the customer’s objectives and adjusts the procurement process to best fit with the customer’s business. What sets Pantavanij’s e-procurement solution apart is it significantly reduces the investment costs incurred by the customer while increasing their profit margins, creating new opportunities, and a competitive edge in the market. The solution allows organizations to evaluate their purchasing data in a dashboard format, enabling them to plan, administrate, and control their procurement in advance. The company helps its customers in optimizing their procurement right from the supplier
selection process until purchase requisition and also provides them with visibility and transparency into the cost of every procurement.

In the wake of rapidly expanding global trading with the proliferation of e-commerce and online businesses, organizations are experiencing severe competition from the procurement standpoint since maintaining profit margins has become challenging. In their quest to reduce the cost and improve the profit margin, businesses cannot afford to compromise on quality and lose out to the competition. Pantavanij’s e-procurement, on the other hand, helps these companies to retain the quality of their product at lower costs and helps them function more efficiently by enabling them to collaborate with other companies and merchants located in different countries. “Our ultimate goal is to reduce the operational cost for our clients, a factor further substantiated by our collaboration with a renowned leading European consulting firm,” explains Kuparatana.

The Testament of Success
Following the partnership with leading European consulting firm last December, Pantavanij provided consulting services to the second largest telecom provider in Thailand. The company developed a list of strategies for every procurement made by the telecom company. Pantavanij then developed a module to track which strategy effectively pays-off most for the customer. From that list, the company found over 10-20 strategies through which the customer could save substantial costs. Pantavanij also closely analyzed their procurement data, spending, and financial information to identify the area of their maximum spend. Kuparatana says, “In merely three months, we successfully saved significant operational costs for them as they achieved more than $120 million in cost savings, which the client was immediately able to turn into profit.” Today 99 percent of this telecom provider and other 55 companies under the same group’s procurement passes through Pantavanij’s e-procurement system. “This customer, in fact, owns a football team whose entire merchandise is procured through our application,” states Kuparatana. Furthermore, by joining forces with leading European Consulting Firm, Pantavanij attained wider access to the ASEAN market as a professional consultant.

Pantavanij’s platform serves customers from various industries such as telecom, retail, banking, insurance, and universities. For instance, in the retail arena Pantavanij partnered with a company named CP All, known for establishing over 11,000 7-Eleven stores across Thailand. Initially, the entire procurement process within the stores used to be paper-based, which took days to take stock of the store inventory. Besides, it was observed that the sales or the service personnel working in these stores were not quite familiar or skilled with computers. However, they were well- versed with the operability of a mobile device. Pantavanij enabled all the 11,000 stores in Thailand with mobile-based e-procurement. This enhancement allowed the store workers to order purchases and add follow requests through smartphones, and after the delivery, they could also send the confirmation through mobile devices. With Pantavanij’s e-procurement solution, the store headquarters today has complete visibility into purchases made by the stores along with complete data on their inventory and supply.

Helping a multitude of such clients along the way, Pantavanij has charted a comprehensive roadmap for expanding further into the Asian e-procurement landscape. Alongside growing traction for Pantavanij’s professional consulting in Thailand, the company is set to release K2K invoicing and industry procurement services. Pantavanij also plans to venture far and beyond into other markets and geographies within Asia. With current offices located in Thailand and Vietnam, Pantavanij’s strategy is to expand its presence into four more nations in the next three years. The company also envisions bringing new product ranges into the market by next year. Combining supplier information and knowledge of cost savings in procurement with technologies such as robotic process automation and artificial intelligence, “We strive to leverage the power of technology to enable our customers to identify the potential savings areas within their procurement endeavors while reaping significant business profits as they go forward,” concludes Kuparatana.

With a promising roadmap to navigate their journey ahead, Pantavanij is well positioned to elevate the e-procurement
landscape of tomorrow.

ที่มา: https://procurement.apacciooutlook.com/vendor/pantavanij-delivering-a-glocal-advantage-within-eprocurement-cid-4347-mid-263.html

พันธวณิช Major Step Towards International Company

18 ปีที่แล้ว “พันธวณิช” ได้สร้างความฮือฮาให้กับแวดวงการจัดซื้อ และประมูลสินค้าของเมืองไทย ด้วยการปักหมุดให้บริการในตลาด ซึ่งนับเป็น Game Changer ครั้งสำคัญในเมืองไทย เพราะได้เปิดตัว แพลตฟอร์มการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์

(eProcurement) ที่มีจุดเด่นของแพลตฟอร์ม ครอบคลุมการให้บริการแบบ End-to-End eProcurement Platform จนส่งผลให้ แบรนด์พันธวณิช สามารถแจ้งเกิดและครองใจองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ของประเทศมาถึงปัจจุบัน ทั้งยังจัดเป็นบริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มสัญชาติไทยหนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิก ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 Procurement Tech Solution Provider จากนิตยสาร APAC CIOoutlook ติดต่อกันถึง 2 ปีซ้อน

สำหรับย่างก้าวสู่ปีที่ 19 ในปี 2562 พันธวณิชจะใช้ความเชี่ยวชาญทั้งหมด บวกกับ Business Model ของการให้บริการแบบ End-to-End eProcurement Platform เปิดให้บริการในอาเซียน โดยเริ่มที่ประเทศเวียดนามในเดือนสิงหาคม นี้ ก่อนจะก้าวสู่สาธารณรัฐประชาชนลาว และประเทศจีน

แน่นอนว่า Hub ทั้ง 3 สาขาในต่างประเทศ ทางหนึ่งจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแก่พันธวณิช โดยพลิกโฉมหน้าวงการค้าอย่างสิ้นเชิง ซึ่งกลยุทธ์ที่พันธวณิชจะใช้ปักหมุดโตใน “น่านน้ำใหม่” ครั้งนี้จะเป็นอย่างไร เป็นเรื่องน่าติดตามยิ่ง …

ท้าทายตัวเองครั้งใหม่ ด้วยโจทย์ยากกว่าเดิม

แม้จุดเริ่มต้นของพันธวณิชจะเกิดจากความมุ่งหวังที่จะลดต้นทุนในการจัดซื้อ ขาย และประมูลอุปกรณ์ ให้กับธุรกิจในกลุ่มทรู คอร์ปอเรชัน แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก็พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง รวมถึงสร้างมิติใหม่ให้กับตลาดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปช่วยลูกค้า Transform ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มสมบูรณ์แบบ โดยเป็น End-to-End eProcurement ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การกระบวนการสรรหาผู้ขาย การจัดซื้อ ไปจนถึงการจ่ายเงิน และระบบ Consulting Firm

ส่งผลให้พันธวณิชได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำ ทั้งธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโทรคมนาคม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจค้าปลีก และห้างสรรพสินค้า ทั้งยังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางการค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ ที่สามารถช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากต่างชาติได้อย่างทัดเทียม พิสูจน์ได้จากมูลค่าการซื้อขายระบบออนไลน์ที่เติบโตต่อเนื่อง ท่ามกลางความท้าทายของตลาดที่แข่งขันสูง จากปีแรกที่มีมูลค่าเพียง 200 ล้านบาท ขยับเพิ่มเป็น 200,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันฐานสมาชิกผู้ขายที่เข้ามาเสนอสินค้าแบบองค์กรต่อองค์กรก็เพิ่มมากขึ้น เป็นกว่า 20,000 รายในปัจจุบัน

หากจะถามถึง เสน่ห์ของพันธวณิช ที่สร้างความสำเร็จจนพิชิตใจองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ของไทยมายาวนาน นอกจากความโดดเด่นของระบบที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแล้ว การ ยึดความสำเร็จของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ยังเป็นอีกแรงผลักสำคัญให้ลูกค้าเกิด Trust และใช้บริการมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน เพราะความสำเร็จลูกค้าในที่นี้คือ การรับฟังเสียงลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ Pain Point และซัพพลายเออร์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าพัฒนาธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

“ในช่วงที่ผ่านมาเราพัฒนาตัวเองจนเติบโตมาระดับหนึ่ง โดยมีฐานลูกค้าทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กกระจายอยู่ใน 12 ประเทศ ขณะเดียวกันยังมีการลองโปรเจคมาค่อนข้างมาก หลายโปรเจคเราแข่งขันกับระดับเวิลด์คลาส และหลายครั้งเราก็ชนะ”

อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัด ย้ำถึงความภูมิใจบนเส้นทางที่เดินมาตลอด 18 ปี ซึ่งหากเทียบองค์กรเป็นคน คงต้องยอมรับว่าวันนี้พันธวณิชเปรียบเสมือนวัยรุ่นที่กำลังแตกเนื้อหนุ่ม พร้อมที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างยิ่งใหญ่ และนั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เขามั่นใจ พร้อมกับก้าวรุกไปอีกสเตป ด้วยการตั้งฐานทัพนอกประเทศอย่างจริงจัง

นำร่องปักธง “เวียดนาม” สร้างสปริงบอร์ดโตนอกบ้าน

การตัดสินใจรุกออกนอกประเทศในครั้งนี้ นับเป็นกลยุทธ์การสปริงบอร์ดเพื่อสร้างการเติบโตสู่ตลาดโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญในแผนธุรกิจที่พันธวณิชได้ประกาศไว้เมื่อปี 2561

ทำให้เมื่อตัดสินใจแตกกิ่งก้านออกนอกประเทศ พันธวณิชก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ ในอาเซียน เพื่อเลือกประเทศที่จะเข้าไปปักฐานที่มั่น โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาหลัก ๆ 4 ปัจจัย ประกอบด้วย 1.เมื่อเข้าไปในประเทศนั้นแล้ว คุณภาพการบริการต้องไม่ตก 2.ระยะเวลาการเดินทางไม่ยาวนานเกินไป เพื่อให้สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที 3.สามารถตอบสนองลูกค้าที่มีการตั้งสาขาในอาเซียน และ 4.การเปิดรับในเทคโนโลยีต่าง ๆ ของคนไทย

ไม่เพียงแค่นั้น เพราะเมื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกลงไป ยังพบความโดดเด่นของเวียดนามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจำนวนประชากรที่มีมากถึง 96 ล้านคน นับเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก ลำดับที่ 14 อีกทั้งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เวียดนามเป็นประเทศที่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการขยายตัวของ GDP เฉลี่ย 6.1% ขณะที่อินโดนีเซีย มีอัตราการขยายตัวของ GDP เฉลี่ย 5.8% ส่วนไทย มีอัตราการขยายตัวของ GDP เฉลี่ย 3.4%

ขณะเดียวกัน เมื่อดูตลาด eProcurement ในเวียดนาม อภิสิทธิ์บอกว่า ตลาดมีโอกาสอีกมาก และการแข่งขันไม่สูง เพราะยังไม่มี Major Player ที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เด่นชัด ส่วนใหญ่เป็นอินเตอร์แบรนด์และสัญชาติเกาหลี ซึ่งให้บริการด้าน Office Supply เท่านั้น ไม่ครบวงจรเหมือนแพลตฟอร์มพันธวณิช ขณะที่ความต้องการของตลาดมีสูง โดยในเซกเตอร์ธนาคารมีจำนวนเกือบ 100 แห่ง ส่วนบริษัทประกันมีเกือบ 200 แห่ง ทั้งหมดนี้ จึงเป็นเหตุผลที่นำมาสู่การตัดสินใจเลือก “เวียดนาม” เป็นฐานบัญชาการรบแห่งแรกที่อยู่นอกประเทศไทย

“บริษัทขนาดใหญ่ในเวียดนาม ไม่ยึดติดในแบรนด์ และเปิดรับในเทคโนโลยีเอเชีย แต่พฤติกรรมการลงทุนของบริษัทในเวียดนามก็แตกต่างจากบริษัทไทย จะระมัดการใช้จ่าย และคำนึงถึง ROI มาก ซึ่งเราน่าจะตอบโจทย์ในการเข้าไปให้บริการในตลาดเวียดนาม”

อภิสิทธิ์ บอกถึงความได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมทั้งได้วางยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจในเวียดนาม ด้วยการเปิด บริษัท พันธวณิช ในประเทศเวียดนาม และสำนักงานที่เวียดนาม เพราะเชื่อว่าโมเดลนี้จะช่วยขยายตลาดได้รวดเร็ว และทำให้สามารถทำความเข้าใจผู้บริโภคในประเทศได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อนำความต้องการมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการได้ตรงใจมากขึ้น โดยได้เลือกโฮจิมินห์ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ และคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมปีนี้

ในส่วนกลุ่มลูกค้า จะมุ่งโฟกัสกลุ่มบริษัทไทยและเอเชียขนาดใหญ่ ที่มีการขยายสาขาในเวียดนาม รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ในเวียดนาม ซึ่งตอนนี้มีการพูดคุยกับ 2 บริษัทชั้นนำ ทั้งบริษัทผู้ผลิตอาหารเบอร์ต้น ๆ ของโลก อย่าง CPF และบริษัทชั้นนำด้านดิจิทัลของเวียดนามแล้ว

ขณะที่ผลิตภัณฑ์และบริการที่จะเป็นหัวหอกรุกตลาดเวียดนามนั้น จะครอบคลุมการทำ Digital eProcurement Platform ทั้งกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ประกอบด้วย

1.Procurement Application ระบบดิจิทัลอัตโนมัติที่รองรับทุกขั้นตอนการจัดซื้อ 2.Spend Analysis การเข้าถึงข้อมูลสั่งซื้อในมิติต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ 3.A Group of Professional and Experienced Team การให้คำปรึกษาการใช้งานระบบที่สอดคล้องตามเป้าหมายองค์กรด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ 4.eAuction Platform เครื่องมือเพิ่มส่วนประหยัดจากการแข่งขันราคาแบบออนไลน์หลายรูปแบบ 5.Suppier Network การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างองค์กรไปยังผู้ขาย ที่สามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะได้สะดวกและรวดเร็ว 6.Profession Cost Reduction การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มผลกำไร คุณภาพสินค้า และบริการ และ 7.One Planet แพลตฟอร์มการจัดซื้อสำหรับองค์กรขนาดกลางและเล็ก ที่มาในราคาเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อภิสิทธิ์ยอมรับว่า ถึงระบบ eProcurement ของแต่ละประเทศจะเหมือนกัน แต่กระบวนการจัดซื้อแต่ละบริษัทกลับแตกต่างกัน สิ้นเชิง แต่จากความเชี่ยวชาญในการออกแบบซอฟต์แวร์ และปรับขั้นตอนการจัดซื้อให้ตอบสนองการใช้งานในแต่ละองค์กรมายาวนาน จุดนี้จึงไม่ใช่อุปสรรคสำหรับพันธมิตร

แต่สิ่งที่เป็นความท้าทายในการธุรกิจในเวียนาม เป็นเรื่องของ “แบรนด์” เนื่องจาก “พันธวณิช เวียดนาม” เป็นแบรนด์น้องใหม่ จึงต้องเร่งสร้างการรับรู้แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ โดยมุ่งใช้ “Service Quality” และ “Proven Case” เป็นกลยุทธ์สร้างแบรนด์ในต่างประเทศ เพราะหัวใจของความสำเร็จในการทำตลาด eProcurement อยู่ที่ประสิทธิผลจากการใช้งานจริงของลูกค้า และจะทำให้เกิดการบอกต่อปากต่อปากตามมา

“ภายใน 2 ปีแรก เราตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าในเวียดนามไว้ที่ 5-6 กลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ หรือประมาณ 30-50 บริษัทโดยคิดเป็นรายได้ประมาณ 4-5 ล้านเหรียญขึ้นไป ส่วนลูกค้าขนาดเล็กเป็นส่วนเสริม ขณะเดียวกัน ยังมีแผนที่จะขยายฐานบัญชาที่ 2 ในฮานอยเพิ่มขึ้น ตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษาตลาด คาดว่าไม่เกิน 1 ปีจะได้ข้อสรุป”

Next Station ขอลุย “ลาว-จีน” “หอมหวาน” แต่ “ท้าทาย”

แม้จะมั่นใจในการก้าวออกนอกประเทศครั้งนี้ แต่อภิสิทธิ์ไม่คิดผลีผลามรีบร้อนรุกตลาด เพราะเชื่อว่าหากปักธงในเวียดนามได้ ประเทศต่อไปไม่ใช่เรื่องยาก โดยยังคงยึดความสำเร็จของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพื่อใช้เป็น Proven Case สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าต่อไป และหากสเตปแรกไปได้ด้วยดี ปี 2020 จะเปิดเกมรุกขยายตลาดในประเทศ “ลาว” และ “จีน” ต่อทันที

สำหรับลาว ตั้งเป้าขยายประมาณต้นปี 2020 โดยจะใช้โมเดลการทำตลาดแบบเดียวกับเวียดนาม ส่วนจีน ตั้งเป้าขยายปลายปี 2020 จะใช้กลยุทธ์การเจาะตลาดแบบ Software as a Service ด้วยการนำผลิตภัณฑ์และการบริการ เข้าไปทำตลาดตามความต้องการลูกค้าแต่ละราย

“ถ้าเราเอา Benefit เป็นที่ตั้ง เราคงเลือกไปจีนเป็นประเทศแรก เพราะขนาดตลาดใหญ่ แต่โอกาสแพ้มีสูงเช่นกัน เราจึงต้องการทดสอบตลาดให้นิ่งก่อน อีกทั้งวัฒนธรรมการทำงานของจีนอาจต่างกันโดยเฉพาะภาษา และมียักษ์ใหญ่ทำตลาดอยู่ แต่ถ้าเราหาเซกเมนต์เจอ ก็คือโอกาส เราเชื่อว่ากว่า 1,000 ล้านคน ต้องมีเซกเมนต์บางอย่างที่เราตอบโจทย์ได้ รวมถึงเน้นการโฟกัสไปที่กลยุทธ์การทำตลาด บวกกับคุณภาพและการบริการที่ดี เชื่อว่ามีโอกาส”

อภิสิทธิ์ อธิบายถึงหลักการเลือกโมเดลการทำตลาดในแต่ละประเทศ พร้อมยอมรับด้วยว่า ในบรรดา 3 ประเทศ เวียดนามเป็นสิ่งที่ทั้ง Challenge และ Learning ครั้งสำคัญของพันธวณิช แต่จีนถือว่า “ท้าทายที่สุด” โดยตอนนี้แม้จะเข้าไปทำตลาดในเวียดนาม ก็มีส่งทีมลงไปศึกษาและทดสอบตลาดในจีน เพราะต้องการได้การตอบรับและมั่นใจว่าเมื่อเข้าไปแล้วจะสร้างรายได้ได้จริง

“บางทีความท้าทาย อาจมีความล้มเหลว แต่หลังจากล้มเหลว เราได้เรียนรู้และพัฒนาต่อ มีบางโปรเจคอย่าง AI ตอนแรกเราก็ทำไม่สำเร็จ เราก็ได้เรียนรู้และกลับมาพัฒนาต่อ ซึ่งเราก็ทำได้สำเร็จ ดังนั้น การตัดสินใจมีทั้งความเสี่ยงและโอกาส แต่ถ้าเราทำได้ มันคือตลาดขนาดใหญ่ ถ้าเราทำเรื่องยาก แล้วเราชนะมันได้ มันคือโอกาสมหาศาล”

ปี 2020 ตั้งเป้าขึ้นแท่น International Brand

นอกจากยุทธศาสตร์การขยายตลาดในต่างประเทศ เพื่อผลักดันพันธวณิชเติบโตไปอีกสเตปแล้ว ปีนี้ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่าง Robotic Process Automation (RPA) และ AI ซึ่งเป็นการนำหุ่นยนต์ที่มีความชาญฉลาดมาช่วยวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย รวมถึงการดึงคอนแทคซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์และลดค่าใช้จ่ายมากที่สุด โดยตอนนี้ได้จับมือกับผู้ผลิตอาหารเบอร์ต้น ๆ ของโลก ในการนำ RPA และ AI มาดูเรื่องการใช้จ่าย เพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ถึงวันนี้จะมั่นใจฝีมือการพัฒนา eProcurement Platform ของคนไทย แต่อภิสิทธิ์ยอมรับว่า สิ่งสำคัญต้องสร้างให้คนในองค์กรเชื่อในแบบที่เขาเชื่อด้วย จึงจะสามารถผลักดันทุกอย่างไปตามแผนที่วางไว้

“3 สเตป อาจดูแค่ 3 ประเทศ แต่คำว่า 3 ประเทศคือจุดเปลี่ยน คือบทเรียน และประสบการณ์ หากเราเดินไปตามสเตปที่วางไว้ เราจะได้ประสบการณ์มหาศาล และในปี 2020 จะทำให้เราเติบโต และก้าวสู่ International Company อย่างสมบูรณ์ ที่สำคัญพิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยมีความสามารถไม่แพ้ใคร” อภิสิทธิ์ ย้ำท้ายถึงเป้าหมายใหญ่ในครั้งนี้

สำหรับการขยับตัวเองบุกตลาดนอกบ้านในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความท้าทายครั้งสำคัญของ eProcurement สายพันธุ์ไทยอย่าง พันธวณิช ว่าจะติดสปริงบอร์ดสู่การเติบโตระดับโลกได้สำเร็จหรือไม่ ซึ่งคงต้องติดตามต่อ แต่หากส่องผลงานที่ผ่านมา เชื่อว่า กับเป้าหมายที่วางไว้ คงไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

ที่มา: https://www.thebusinessplus.com/step-2-major-step/

พันธวณิช คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019

คุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิชจำกัด รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” ประเภท “The Best eServices Provider” รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้บริการดิจิทัลที่เป็นเลิศ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจในบริการให้แก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกองค์กรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย และเป็นแรงบันดาลใจ แบบอย่างของวิธีคิดและวิธีปฏิบัติให้แก่องค์กรอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด INNOVATION CHALLENGES THE BUSINESS WORLD ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 

ที่มา Business+ Online : https://goo.gl/otKxh1

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ Online : http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/57209

ที่มา แนวหน้า Online : https://www.naewna.com/relation/402817

“ระบบ eProcurement เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ คือสิ่งสำคัญที่สุด”

ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและวางแผนองค์กร
กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น

ดูวิดีโอ

“ระบบ eProcurement เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ คือสิ่งสำคัญที่สุด”

--

ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและวางแผนองค์กร
กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น

ดูวิดีโอ

“พันธวณิช เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน บุคลากรมีความชำนาญสูงและระบบ eProcurement มีความ User Friendly มาก”

คุณสุวรรณี มงคลชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ สายงาน General and Commercial Procurement / Procurement and System Management

ดูวิดีโอ

“พันธวณิช เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน บุคลากรมีความชำนาญสูงและระบบ eProcurement มีความ User Friendly มาก”

--

คุณสุวรรณี มงคลชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ สายงาน General and Commercial Procurement / Procurement and System Management

ดูวิดีโอ

“พันธวณิช เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน บุคลากรมีความชำนาญสูงและระบบ eProcurement มีความ User Friendly มาก”

คุณสุวรรณี มงคลชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ สายงาน General and Commercial Procurement / Procurement and System Management

ดูวิดีโอ

“พันธวณิช เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน บุคลากรมีความชำนาญสูงและระบบ eProcurement มีความ User Friendly มาก”

--

คุณสุวรรณี มงคลชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ สายงาน General and Commercial Procurement / Procurement and System Management

ดูวิดีโอ

previous arrow
next arrow
Slider

ร่วมมือกับ พันธวณิช เพื่อยกระดับสู่ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนการจัดซื้อของธุรกิจ

พูดคุยกับเรา