พร้อมปฏิวัติระบบจัดซื้อ

ไปสู่สิ่งที่ดียิ่งกว่า

ด้วยแพลตฟอร์มการจัดซื้อ
อิเล็กทรอนิกส์จาก พันธวณิช

พันธวณิช พร้อมให้บริการครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อทุกมิติ ตั้งแต่การขอข้อมูลสินค้าออนไลน์ การจัดซื้อบนระบบดิจิทัล การบริหารเอกสารจัดซื้อ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อกลยุทธ์การจัดซื้อที่ดียิ่งกว่า”

พร้อมปฏิวัติระบบจัดซื้อ

“พันธวณิช พร้อมให้บริการครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อทุกมิติ
ตั้งแต่การขอข้อมูลสินค้าออนไลน์ การจัดซื้อบนระบบดิจิทัล
การบริหารเอกสารจัดซื้อ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
เพื่อกลยุทธ์การจัดซื้อที่ดียิ่งกว่า”

ไปสู่สิ่งที่ดียิ่งกว่า
ด้วยแพลตฟอร์มการจัดซื้อ
อิเล็กทรอนิกส์จาก พันธวณิช
พร้อมปฏิวัติระบบจัดซื้อ
ไปสู่สิ่งที่ดียิ่งกว่า
ด้วยแพลตฟอร์มการจัดซื้อ
อิเล็กทรอนิกส์จาก พันธวณิช

“พันธวณิช พร้อมให้บริการครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อทุกมิติ
ตั้งแต่การขอข้อมูลสินค้าออนไลน์ การจัดซื้อบนระบบดิจิทัล
การบริหารเอกสารจัดซื้อ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
เพื่อกลยุทธ์การจัดซื้อที่ดียิ่งกว่า”

THAILAND TOP COMPANY
AWARDS 2019
ประเภท
“The Best eServices Provider”

“รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้บริการดิจิทัลที่เป็นเลิศ
โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับนิตยสาร Business+
เป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย คุณภาพระดับประเทศ”

ได้รับรางวัล
ได้รับรางวัล
THAILAND TOP COMPANY
AWARDS 2019
ประเภท
“The Best eServices Provider”

“รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้บริการดิจิทัลที่เป็นเลิศ
โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับนิตยสาร Business+
เป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจ
ในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย คุณภาพระดับประเทศ”

เป็น 1 ใน 10 ผู้ให้บริการ
ด้านระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ปี 2018
ยกระดับอีกขั้นจากการได้รับคัดเลือก

มอบรางวัลโดยสื่อไอทีระดับภูมิภาค
APAC CIO Outlook
เป็นการประกาศและยืนยันอีกครั้งว่า พันธวณิช
มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่พร้อมจะช่วยลูกค้าปฏิรูป
ระบบการจัดซื้อขององค์กรให้เป็นดิจิทัลทั้งหมด
ด้วยแพลตฟอร์มการจัดซื้อที่ครอบคลุม
ตลอดทั้งกระบวนการจัดซื้อ

previous arrow
next arrow
Slider

ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมกระบวนการสรรหาผู้ขาย การจัดซื้อ จนถึงการจ่ายเงิน (Source-to-Pay) ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับให้เข้ากับวิธีการจัดซื้อที่มีความหลากหลายขององค์กรในแต่ละสาขาธุรกิจของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังต่อไปนี้

เพิ่มเติม

เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่สามารถเกณฑ์การซื้อ และขายต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้คู่ค้าเข้ามานำเสนอราคาซื้อ หรือ ราคาขายสินค้าที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดนั้นๆ ในระยะเวลาที่กำหนด

เพิ่มเติม

แพลตฟอร์มการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมกระบวนการสรรหาผู้ขาย การจัดซื้อ ตลอดจนการจ่ายเงิน เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแก้ข้อมูลได้ด้วยตนเอง มีบริการแคตตาล็อกออนไลน์ให้เลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งการอนุมัติได้ทุกที่ผ่านทางแอพพลิเคชั่นมือถือ รวมถึงแดชบอร์ดที่สามารถเข้าดูข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มเติม

ผู้ค้าอีคอมเมิร์ซในรูปแบบองค์กรต่อองค์กร เน้นสินค้าสำหรับออฟฟิศในทุกกลุ่มธุรกิจและบริการที่ลูกค้าจะได้รับซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าลูกค้าองค์กรทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่

เพิ่มเติม

ประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ

สามารถช่วยลูกค้าก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลดต้นทุน
ได้ถึง 15-25%

เพิ่มผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มผลกำไรขององค์กรธุรกิจ และเป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ และ แก้ปัญหาการจัดซื้อต่าง ๆ ภายในองค์กร

ประหยัดเวลา
มากถึง 50-70%

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อขององค์กรตั้งแต่การสรรหาผู้ขาย จนถึงการสร้างใบขอซื้อส่งถึงผู้ขายได้เพียงครั้งเดียว ระบบสามารถตรวจสอบงบประมาณสะดวก ง่าย ในทุกขั้นตอนการจัดซื้อ

โปร่งใสในการจัดซื้อ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างดิจิทัลของพันธวณิช สามารถตรวจสอบย้อนหลัง ตั้งแต่กระบวนการสรรหาผู้ขาย และราคา จนถึงกระบวนการสั่งซื้อ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบการจัดซื้อในทุกขั้นตอน

วิเคราะห์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
วิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้า

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างดิจิทัล ของพันธวาณิชสามารถนำข้อมูลการสั่งซื้อมาวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ในรูปแบบแดชบอร์ดเพื่อวางแผนบริหารจัดการ และควบคุมการจัดซื้อในอนาคต

จุดเด่นของเรา

200,000M+

มูลค่าการซื้อขายผ่านระบบจัดซื้อร่วม 200,000 ล้านบาทต่อปี

1M+

จัดการใบสั่งซื้อผ่านระบบจำนวนมากกว่า 1,000,000 ฉบับต่อปี

20,000+

มีฐานสมาชิกผู้ขายแบบองค์กรต่อองค์กรที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว มากกว่า 20,000 บริษัท

พันธวณิช คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019

คุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิชจำกัด รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” ประเภท “The Best eServices Provider” รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้บริการดิจิทัลที่เป็นเลิศ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจในบริการให้แก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกองค์กรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย และเป็นแรงบันดาลใจ แบบอย่างของวิธีคิดและวิธีปฏิบัติให้แก่องค์กรอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด INNOVATION CHALLENGES THE BUSINESS WORLD ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 

ที่มา Business+ Online : https://goo.gl/otKxh1

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ Online : http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/57209

ที่มา แนวหน้า Online : https://www.naewna.com/relation/402817

คุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พันธวณิช เป็นตัวแทนรับรางวัล 1 ใน 10 ผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีการจัดซื้อจัดจ้างยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2561 หรือ 1 of Top 10 APAC eProcurement Tech Solution Providers 2018 จากนิตยสาร APAC CIO Outlook

HASSLE-FREE ONLINE PROCUREMENT AND AUCTIONING PLATFORM

Why Pantavanij? Top 10 Procurement Tech Solution Providers 2018

เปิดเผยเหตุผลสำคัญที่ทำให้พันธวณิชได้รับคัดเลือกใน Top 10 Procurement Tech Solution Providers 2018 บริษัทไทยเพียงหนึ่งเดียวแถวหน้าของผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบจัดซื้อระดับเอเชียแปซิฟิกพร้อมการวางเป้าหมายครั้งใหม่กับการเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับนานาชาติ

Why Pantavanij? Top 10 Procurement Tech Solution Providers 2018
“เปิดเผยเหตุผลสำคัญที่ทำให้พันธวณิชได้รับคัดเลือกใน Top 10 Procurement Tech Solution Providers 2018 บริษัทไทยเพียงหนึ่งเดียวแถวหน้าของผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบจัดซื้อระดับเอเชียแปซิฟิกพร้อมการวางเป้าหมายครั้งใหม่กับการเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับนานาชาติ”

พันธวณิช บริษัทผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อ และให้บริการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กร ที่เชื่อมต่อกับโซลูชั่นการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ อันดับหนึ่งของเมืองไทย บริษัทที่มีผลักดันให้เกิดมูลค่าธุรกรรมการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ การประมูลสินค้าขององค์กรต่างๆ ในประเทศสูงถึง 2 แสนล้านบาทต่อปี

ล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ผู้ให้บริการด้านระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดของปี 2018 หรือ Top 10 Procurement Tech Solution Providers 2018 จาก APAC CIO Outlook สื่อไอทีระดับภูมิภาค เป็นการประกาศและยืนยันอีกครั้งว่า พันธวณิช ก้าวผู้ให้บริการระบบไอทีสัญชาติไทยระดับอินเตอร์ อย่างเต็มภาคภูมิ

อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัด อธิบายให้ฟังว่า กระบวนการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ประกอบด้วย

ประการแรกความสามารถของแพลตฟอร์มและความครบถ้วนของฟังก์ชั่นซึ่งหมายถึง ต้องมีเป็นแพลตฟอร์มการจัดซื้อที่มีความครอบคลุมตลอดกระบวนการของการจัดซื้อ เริ่มตั้งแต่มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อทำงานร่วมกัน มีการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมในการใช้เครื่องมือที่หลากหลายตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของการจัดซื้อทั้งหมดเพิ่มขึ้น ตั้งแต่การวางแผนและจัดหาไปจนถึงการเจรจาสัญญา การสั่งซื้อ การชำระเงิน และการจัดการซัพพลายเออร์ รวมถึงการแสดงรายงานผ่านอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ

ประการที่สองความสามารถในการยกระดับกระบวนการจัดซื้อลูกค้าไปสู่ดิจิทัล (Digitize Procurement)หมายถึง นโยบายและเครื่องมือที่จะเข้าไปช่วยให้ลูกค้าสามารถปฏิรูประบบการจัดซื้อขององค์กรให้เป็นดิจิทัลเพื่อสร้างกระบวนการอัตโนมัติและการตัดสินใจที่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถลดต้นทุนให้ลูกค้าได้

ประการที่สามวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสิน ซึ่งอภิสิทธิ์ สะท้อนถึงหลักการของพันธวณิชว่า ต้องการจะยกระดับกระบวนการจัดซื้อของบริษัทในภูมิภาคอาเซียน และทรานส์ฟอร์มธุรกิจในอาเซียนให้เดินเข้าสู่ระบบดิจิทัล ด้วยโซลูชั่นที่สามารถจับต้องได้

“สิ่งที่เราทำ คือเราอยากจะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถที่จะทรานส์ฟอร์มระบบการจัดซื้อในองค์กรให้เป็นดิจิทัล 100% ในระดับบอาเซียน พันธวณิชสามารถช่วยให้บริษัทต่างๆ เหล่านั้นให้มีโซลูชั่นการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพด้วยเม็ดเงินลงทุนที่ต่ำกว่าการใช้งานระบบจากฝั่งยุโรปหรืออเมริกา สิ่งนี้เราจะทำให้อาเซียนสามารถแปลงไปสู่ดิจิทัลได้”

อภิสิทธิ์ เล่าให้คณะกรรมการตัดสินฟังถึง วิสัยทัศน์ที่เอ็กตรีมหรือสุดโต่ง ซึ่งก็คือ การพัฒนาบริการที่ปรึกษาด้านบริหารต้นทุนโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ในกระบวนการธุรกิจ มาพัฒนาเป็นโซลูชั่น Cost Reduction Analysis ซึ่งก็พร้อมที่จะเริ่มใช้งานจริง เป็นการวิเคราะห์การลดต้นทุนที่ไม่ได้อาศัยเพียงข้อมูลจากกระบวนการจัดซื้ออย่างเดียว แต่อาศัยข้อมูลทั้งหมดในกระบวนการของลูกค้า ทั้ง บิสซิเนส โปรเซส สัญญาต่างๆ ประเมินถึงความสามารถการบริหารต้นทุน ซึ่งเชื่อมั่นว่าเป็นรายเดียวในเมืองไทย หรือไม่กี่รายในอาเซียน

และแน่นอนว่า ด้วยผลงานที่เป็นผู้บริหารจัดการตลาดการจัดซื้อในประเทศไทย รวมมูลค่าราวสองแสนล้านบาทต่อปี ความสามารถของโซลูชั่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ละความชัดเจนของเป้าหมาย เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ได้รับคัดเลือกใน Top 10 Procurement Tech Solution Providers 2018 เป็นบริษัทจากประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ขึ้นมายืนอยู่แถวเดียวกับ อีก 9 บริษัทในเอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์ 3 บริษัท จีน 3 บริษัท และออสเตรเลีย 3 บริษัท)

ออสก้าของวงการโพรเคียวเมนต์
สำหรับพันธวณิช การได้รับคัดเลือกในเวทีระดับภูมิภาคเป็นจุดเริ่มต้นโดยที่ผู้บริหารเองไม่ได้คาดหวังแต่พอได้รางวัลแล้วก็สร้างกำลังใจทุกคนได้อย่างดี “รางวัลดังกล่าวสามารถเสริมความมั่นใจทั้งในมุมมองของภายในองค์กรเองหรือมุมมองจากบริษัทคนไทย ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่พัฒนาโซลูชั่นไอทีของไทยสามารถพัฒนาบริการที่ได้การยอมรับในระดับภูมิภาคได้ เป็นจุดพลิกธุรกิจของคนไทยจริงๆ”

“การได้รางวัลดังกล่าว มันทำให้เราเริ่มคุ้นเคยกับกระบวนการพิจารณาจากบริษัทต่างชาติที่มองมายังธุรกิจของคนไทยโดยเฉพาะผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านไอที อย่างน้อยเราก็ได้รู้วิธีรู้ขั้นตอนกระบวนการซึ่งเชื่อว่าในระดับรางวัลที่สูงขึ้นไปอีกก็มีกระบวนการคล้ายกัน อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่จุดประกายให้พันธวณิช รวมถึงบริษัทในไทยอาจจะต้องเริ่มเปิดตัวเอง เข้าประกวดแข่งขันในระดับที่ใหญ่ขึ้น” ผู้บริหารกล่าว

“ผลจากการได้รางวัลมาทำให้องค์กรการดำเนินธุรกิจ และวิธีคิดเปลี่ยนไปในหลายๆ มิติ อาทิ เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นในมุมของผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหารขององค์กร ทั้งระดับกรรมการบริหาร ระดับผู้บริหาร หรือผู้ลงทุนที่เปิดโอกาสให้มีการลงทุนเพิ่มเพื่อพัฒนาบริการให้ดีขึ้นในอนาคต”

“ทั้งยังเกิดความภาคภูมิใจต่อพนักงานและความเชื่อมั่นในตนเอง ที่จะเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาตัวเอง สร้างผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้คิดอยู่เสมอว่า our market is not limit in Thailand”

“ในมุมของลูกค้านั้น เป็นการยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับลูกค้าได้อย่างดี ซึ่งผลพลอยได้ประการแรกคือ การสื่อสารให้ลูกค้าได้เห็นถึงฝีมือ และความสามารถที่มากกว่าแค่การให้บริการโซลูชั่นการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว แต่เป็นการเน้นย้ำให้เห็นว่าพันธวณิชสามารถช่วยองค์กรต่างๆ ทรานส์ฟอร์มไปสู่ธุรกิจดิจิทัลได้สิ่งนี้เหมือนกับความมั่นใจว่า พันธวณิชทำอะไรได้มากกว่าที่คิด”อภิสิทธิ์ กล่าว

ความท้าทายในอนาคต
สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลใหญ่ในระดับภูมิภาค เป็นเสมือนความท้าทายประการหนึ่ง เป็นมาตรฐานที่ต้องยึดมั่นในกระบวนการทำงานในระดับสูงขึ้น และวางเป้าหมายสูงขึ้น อภิสิทธิ์ เปิดเผยว่า “ต่อจากนี้ไปโจทย์ของเราคงปรับไป คือ ทำอย่างไรให้คนต่างชาติเขายอมรับมากขึ้น ซึ่งหลังจากที่ได้รางวัลย่อมมีลูกค้าที่เป็นบริษัทในระดับภูมิภาคมองเข้ามาหรือมีโอกาสจะเป็นลูกค้า”

“รวมถึงการบริหารจัดการทั้งในด้านการเปิดสำนักงานที่ต่างประเทศซึ่งสอดรับกับแผนการเติบโตขององค์กร มีความท้าทายรออยู่มากกมาย เช่น การบริหารเงิน การบริหารบุคลากร ถ้าสำนักงานในต่างประเทศนั้นๆ จะอยู่ภายใต้การบริหารของคนไทย ดังนั้น3 ประเด็นหลักๆ ที่จะเป็นความท้าทายในอนาคต นั่นคือ การตลาดและสร้างการรับรู้ของแบรนด์เรื่องการบริหารคน และเรื่องการบริหารจัดการด้านการสื่อสารข้ามสาขาข้ามประเทศ”

สำหรับการตั้งเป้าหมายการผลักดันให้ พันธวณิชขยับขึ้นเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กร ที่เชื่อมต่อกับโซลูชั่นการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ ในระดับนานาชาตินั้น อภิสิทธิ์ กล่าวว่า “ทุกวันนี้เราให้บริการในต่างประเทศ 9 ประเทศ รวมประเทศไทยก็ 10 ประเทศแต่ระบบสนับสนุนหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ยังอยู่ที่ประเทศไทย การที่เราได้รางวัลระดับภูมิภาคมา คล้ายกับเป็นสัญญาณบอกว่า สิ่งนี้คือหนึ่งในความพร้อมของหลายๆ ปัจจัย โดยที่เราปักธงแล้วว่าภายในปี 2020 นี้ เราจะได้เห็นพันธวณิชที่เป็นออฟฟิศของคนไทยในต่างประเทศอย่างแน่นอน”

“ระบบ eProcurement เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ คือสิ่งสำคัญที่สุด”

ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและวางแผนองค์กร
กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น

ดูวิดีโอ

“ระบบ eProcurement เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ คือสิ่งสำคัญที่สุด”

--

ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและวางแผนองค์กร
กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น

ดูวิดีโอ

“พันธวณิช เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน บุคลากรมีความชำนาญสูงและระบบ eProcurement มีความ User Friendly มาก”

คุณสุวรรณี มงคลชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ สายงาน General and Commercial Procurement / Procurement and System Management

ดูวิดีโอ

“พันธวณิช เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน บุคลากรมีความชำนาญสูงและระบบ eProcurement มีความ User Friendly มาก”

--

คุณสุวรรณี มงคลชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ สายงาน General and Commercial Procurement / Procurement and System Management

ดูวิดีโอ

“พันธวณิช เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน บุคลากรมีความชำนาญสูงและระบบ eProcurement มีความ User Friendly มาก”

คุณสุวรรณี มงคลชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ สายงาน General and Commercial Procurement / Procurement and System Management

ดูวิดีโอ

“พันธวณิช เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน บุคลากรมีความชำนาญสูงและระบบ eProcurement มีความ User Friendly มาก”

--

คุณสุวรรณี มงคลชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ สายงาน General and Commercial Procurement / Procurement and System Management

ดูวิดีโอ

previous arrow
next arrow
Slider

ร่วมมือกับ พันธวณิช เพื่อยกระดับสู่ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนการจัดซื้อของธุรกิจ

พูดคุยกับเรา