Corporate Social Responsibility : CSR

บริษัท พันธวณิช จำกัด ร่วมโครงการ “ร่วมบริจาครองเท้าคู่หนึ่งสู่น้องที่ขาดแคลน และยากไร้” บริษัท พันธวณิช จำกัด ได้ร่วมบริจาครองเท้าให้กับน้องๆที่จังหวัดตราด ในโครงการ “ร่วมบริจาครองเท้าคู่หนึ่งสู่น้องที่ขาดแคลนและยากไร้” โดยมีน้องจาก สาธิตเกษตร เป็นตัวแทนรับบริจาคในครั้งนี้ ทางโรงเรียนสาธิตเกษตรอินเตอร์ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จึงขอขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจ และความช่วยเหลือแก่เด็กและผู้ยากไร้จากพี่ๆทุกคน มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

บริษัท พันธวณิช จำกัด ได้ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ Desktop และ Notebook ให้กับมูลนิธิกระจกเงา บริษัท พันธวณิช จำกัด ได้ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ Desktop และ Notebook 🖥️💻ให้กับมูลนิธิกระจกเงา ในโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้องกับ มูลนิธิกระจกเงา” เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของเด็กนักเรียน โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิฯ มารับมอบ ณ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 😊