สัมมนาออนไลน์ที่จะทำให้ผู้ประกอบการบนระบบพันธวณิชได้รู้จักกับบริการใหม่ของเรา
Supply Chain Finance” ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างไร

หัวข้อสัมมนา

• Supply Chain Finance คืออะไร
• กระบวนการสมัคร และประโยชน์ของการใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียน
• Panel Discussion and Q&A

ระยะเวลาลงทะเบียน :

18-29 กันยายน 2563 | 00:01 น. – 10:00 น.

วันที่จัดงาน :

วันอังคารที่ 29 กันยายน | 11:00 น. – 12:00 น.

สถานที่จัดงาน :

Zoom Conference

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. กรอก แบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมข้อมูลติดต่อ
2. หลังจากยืนยันการลงทะเบียน ท่านจะได้รับ E-mail ยืนยันพร้อม Link การสัมมนา
3. ท่านสามารถใช้ Link ที่ได้รับเพื่อเข้ารับฟังการสัมมนาในวันที่ 29 กันยายน
เวลา 11:00 น. – 12:00 น.
 
*ฟรี! จำนวนจำกัดเพียง 50 ที่เท่านั้น เพื่อให้ทุกท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้โดยตรง
(การสัมมนานี้มีความเป็นส่วนตัว ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อและบริษัทที่เข้าร่วม)

Guest Speaker

Investree_Hi-res_logo-01

นาย วรกร สิริจินดา

(Co-Founder Investree Thailand)

คุณวรกร มีประสบการณ์ทำงานในแวดวงธนาคารพาณิชย์มามากกว่า 15 ปี โดยรับผิดชอบในด้านการพัฒนาระบบปฏิบัติการและขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินการธนาคารเช่น เงินฝาก สินเชื่อ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบริหารการเงิน การรับฝากทรัพย์สิน และระบบการเงินเพื่อการค้าต่างประเทศ ตำแหน่งล่าสุดของคุณวรกรคือ ผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคารธนชาต มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการระบบสินเชื่อ คุณวรกรจบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก Murray State University ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Manufacturing Engineer) จาก Portland State University และปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
Investree_Hi-res_logo-01

นางสาวณัทสุดา พุกกะณะสุต

(Advisor Investree Thailand)

คุณณัทสุดา มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน มามากกว่า 18 ปี โดยดำรงตำแหน่ง Executive Director ที่ บริษัท โกลด์แมนแซคส์ ในเอเชีย (สิงคโปร์) รับผิดชอบดูแลลูกค้าสถาบันรายใหญ่ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บลจ. บริษัทมหาชน บริษัทประกันชีวิต ธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ โดยก่อนหน้าเข้ารับตำแหน่งที่บริษัท โกลด์แมนแซคส์ นั้น คุณณัทสุดาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 10 ปี โดยตำแหน่งสุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโส ฝ่ายการบริหารเงินสำรอง สายตลาดการเงิน คุณณัทสุดาเป็นนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการศึกษาปริญญาโทจาก Singapore Management University สาขา Wealth Management ปริญญาโทเกียรตินิยมจาก Johns Hopkins University สาขา International Economics และปริญญาตรีจาก Georgetown University สาขา Government จากประเทศสหรัฐอเมริกา