จัดซื้ออย่างมีกลยุทธ์

จัดซื้ออย่างมีกลยุทธ์

ในปัจจุบันฝ่ายจัดซื้อถือว่ามีความสำคัญในการทำงานของบริษัทและองค์กร ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยงานจัดซื้อ จำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์์อย่างมืออาชีพมาดำเนินการ เพื่อช่วยให้องค์กรนั้นประหยัดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้เหนือคู่แข่ง

จัดซื้อด้วยเทคโนโลยี

ระบบ eProcurement หรือระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถช่วยให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานในรูปแบบเอกสารปรกติ บริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำเพราะสามารถตรวจสอบและแสดงผลได้ในทุกๆ ขั้นตอนของการจัดซื้อ ทำให้บริษัทหรือองค์กรที่ใช้ระบบนี้ มักมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง มีความสะดวกในการคัดเลือกเลือกซัพพลายเออร์ แถมยังทำการเปรียบเทียบราคาได้อย่างง่ายดาย

บริหารกลไกจัดซื้อและซัพพลายเออร์

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนอกเหนือจากการนำระบบที่ดีและทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการจัดซื้อแล้ว การบริหารกลไกในการจัดซื้อ ให้มีความโปร่งใส ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ยึดติดกับซัพพลายเออร์เพียงไม่กี่ราย เพื่อสร้างอำนาจต่อรองเพื่อลดต้นทุนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องกระทำด้วยเช่นกัน

ดังนั้นการมีกลยุทธ์ที่ดีและรู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้งาน จะช่วยให้พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานจัดซื้อ ซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับองค์กรในสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องทำการหาวิธีลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่องทาง