Sourcing Process

Supplier category

Supplier Directory


สามารถสรรหาผู้ขายผ่านการตรวจสอบจากฐานข้อมูลของ DBD ครอบคลุม 31 หมวดสินค้า (จัดเรียงตามมาตรฐาน UNSPSC)

eRFX creation

eRFx Creation


สร้างรายการสินค้าหรือบริการหรือ Upload รายการสินค้าที่ต้องการขอราคา ผ่าน Excel ได้อย่างสะดวกสบาย

questionnaire

Questionnaire Creation


สามารถสร้างแบบสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติ่มจากผู้ขาย ผ่านเครื่องมือง่ายๆในระบบ

eRFX creation

eRFx Submission

Supplier response

Supplier Response


ผู้ขายสามารถเสนอราคาได้แบบ Online ผ่าน Supplier portal

price summary

Price Summary


ระบบทำการเปรียบเทียบราคาและเปรียบเทียบคำตอบในแบบสอบถามให้อัตโนมัติ

supplier awards

Supplier Award


สามารถเพิ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาเข้ามารับทราบผลคัดเลือกบนระบบได้