พันธวณิช

พร้อมให้บริการครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อทุกมิติ ตั้งแต่การขอข้อมูลสินค้าออนไลน์

การจัดซื้อบนระบบดิจิทัล การบริหารเอกสารจัดซื้อ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

เพื่อกลยุทธ์การจัดซื้อที่ดียิ่งกว่า

สามารถช่วยให้องค์กรของคุณก้าวสู่การเป็นองค์กรธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมจัดซื้อ

ระบบดิจิทัลอัตโนมัติที่รองรับ ทุกขั้นตอนและเทคนิคการจัดซื้อ
ที่เป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ
จนถึงการทำ eInvoice

eProcurement Platform eProcurement คืออะไร?
EP

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

การเข้าถึงข้อมูลสั่งซื้อใน มิติต่าง ๆที่นำไปสู่
การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์เพื่อ ความเป็นเลิศขององค์กร

ให้ผู้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
และประสบการณ์สูง

ทีมงานมากประสบการณ์กว่า 200 คน ที่พร้อมให้คำปรึกษา
การใช้งานระบบ ที่สอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร อย่างแท้จริง

Local-Team-Consult
eAuction

ระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือเพื่อให้ประหยัด ค่าใช้จ่าย
จากการแข่งขันราคา แบบออนไลน์หลากหลายรูปแบบ

eAuction Platform

ที่ปรึกษาในการลดต้นทุนอย่างมืออาชีพ

การบริหารจัดการต้นทุนอย่าง มืออาชีพเพื่อช่วยเพิ่มผลกำไร
และเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการ

CORAL

เชื่อมต่อผู้ขาย Supplier Connect

การเชื่อมต่อข้อมูลการ จัดซื้อระหว่างองค์กรไปยัง ผู้ขาย
ที่สามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะได้สะดวก และรวดเร็ว

ผู้ซื้อ

เข้าถึงข้อมูลผู้ขายมากกว่า 20,000 ราย
ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
จากฐานข้อมูลของกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ครอบคลุม 31 หมวดหมู่สินค้า
(อ้างอิงตามระบบมาตรฐานสากล UNSPSC)

ผู้ขาย

ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับ พันธวณิช
ในการเข้ามาเป็นผู้ขายในระบบให้กับผู้ซื้อรายใหญ่

ประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ

จุดเด่นของเรา

100

M+

มูลค่าการซื้อขายผ่านระบบจัดซื้อร่วม
200,000 ล้านบาทต่อปี

100

M+

จัดการใบสั่งซื้อผ่านระบบจำนวนมากกว่า
1,000,000 ฉบับต่อปี

100

+

มีฐานสมาชิกผู้ขายแบบองค์กรต่อองค์กร
ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว มากกว่า 20,000 บริษัท

ข่าวสาร

พันธวณิช จับมือพันธมิตรทางการเงินให้บริการ Supply Chain Finance

อ่านเพิ่มเติม
aira-factoring-mou-pantavanij

พันธวณิช ผนึก ไอร่า แฟคตอริ่ง เสริมความแข็งแกร่งให้บริการ Supply Chain Finance

อ่านเพิ่มเติม
Pantavanij-FTI-AI

BI AI eProcurement ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

รางวัล

Award-PM-award
Award-SBR
Award-Topcompany
Award-CIO-Bulletin
Award-APAC

เสียงตอบรับจากลูกค้า

"ระบบ eProcurement เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ คือสิ่งที่สำคัญที่สุด"
"พันธวณิช เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน บุคลากรมีความชำนาญสูง และระบบ eProcurment มีความ User Friendly มาก"

กิจกรรม

ร่วมมือกับ พันธวณิช เพื่อยกระดับสู่ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนการจัดซื้อของธุรกิจ