บทความ

การประมูลออนไลน์ คือ อะไร
21 กรกฎาคม 2565
ระบบประมูลออนไลน์ Online Auction จากพันธวณิช เป็นบริการ
เป็นผู้ขายบนระบบพันธวณิชแล้ว ต้องทำอย่างไรเพื่อเพิ่มโอกาสเสนอขายได้มากขึ้น
18 กรกฎาคม 2565
เพิ่มโอกาสทางการขายและช่วยลดเวลาในการติดต่อสื่อสาร ให้ผ
21 มกราคม 2565
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชา
การนำ Procurement Technology มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในระบบจัดซื้อ
8 กุมภาพันธ์ 2564
มีหลายกระบวนการในระบบจัดซื้อที่ทำด้วยมนุษย์และใช้เวลานาน สิ่งเหล่านี้คงจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการสำหรับองค์กร ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีระบบจัดซื้อ
19 มกราคม 2564
ในขั้นตอนของการการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและระบบจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรขนาดใหญ่ การประเมินคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ให้เป็นไปตาม Code of conduct 
procurement-trends-2021
12 มกราคม 2564
อะไรคือเทนด์ล่าสุดที่จะเกิดขึ้นในปีนี้สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในบทความนี้จะขอนำเสนอการจัดซื้อรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีของระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ได้พัฒนาอย่างน่าตื่นตาตื่นใจในปี 2021
29 ธันวาคม 2563
มีการนำเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านไอทีเข้ามาใช้ในองค์กรอย่างมากมาย สิ่งนี้ก็รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างและระบบจัดซื้อด้วยเช่นกัน ในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการการจัดซื้อและเหตุใดจึงจำเป็น
Strategic-E-procurement-Software-Reduces-Costs
14 ธันวาคม 2563
ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งที่สามารถช่วยตอบโจทย์การทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว
Strategic-E-procurement-Software-Reduces-Costs
26 พฤศจิกายน 2563
ด้วยกระบวนการทำงานที่มีหลากหลายขั้นตอนจึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภายในบริษัท ต้องใช้เวลามากกว่าที่เคย การวางแผนกลยุทธ์สำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร

Get started with us! Pantavanij will drive your business forward.