เทรนด์ความต้องการซื้อ หน่วยงานไหนไฟแรงที่สุด

ส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่มีความต้องการและสร้างใบขอซื้อมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งความเปลี่ยนแปลงในความต้องการซื้อของแต่ละหน่วยงาน มีมากขึ้น โดยเฉพาะความต้องการด้านเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีที่ช่วยลดและทดแทนการใช้ทรัพยากรรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ อย่างเช่น

 

การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายเป็นตัวเร่งให้แต่ละหน่วยงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเร็วขึ้น โดยเฉพาะการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยทำงาน เพื่อลดงานแมนนวลหรือลดความผิดพลาด และทำให้กระบวนการเร็วขึ้นเพื่อส่งมอบสินค้า/บริการ ให้ลูกค้าได้ทันความต้องการ

 

สไตล์การทำงาน

การทำงานที่บ้านหรือการทำงานระยะไกลได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำงานที่ยังคงอยู่ในบางหน่วยงานทำให้มีความต้องการด้านสินค้าอุปกรณ์ในการทำงานร่วมกัน เพิ่มมากขึ้น เช่น กล้องประชุมออนไลน์ ระบบเสียง หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่มีสเปคสูงขึ้น

 

การเรียนรู้พัฒนาทักษะ

เพื่อให้สามารถปรับตัวกับการทำงานได้ทันหลายหน่วยงานมีความต้องการในด้านการฝึกอบรม/คอร์สเรียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานโดยเฉพาะทักษะทางดิจิทัลและบทบาทด้านกลยุทธ์รวมไปถึงการเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน