ระบบ eProcurement จากพันธวณิช

eProcurement Platform

ตัวช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างง่ายขึ้น ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจ

เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ครอบคลุมทุกขั้นตอน

ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่รวดเร็วและยืดหยุ่น

e-Procurement คืออะไร ?

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างถือว่าเป็นเรื่องสำคัญภายในองค์กร    ผู้บริหารทั้ง CEO และ CFO รวมถึงแผนกการเงินควรทราบถึงความเคลื่อนไหว และตรวจสอบได้เสมอว่าการดำเนินงานด้านคำสั่งซื้อปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด ในทางกลับกัน หากไม่มีระบบการจัดการที่ดีคอยช่วยเหลือก็อาจทำให้งานสะดุดและล่าช้าได้

การมีระบบจัดการและติดตามผลการจัดซื้อภายในองค์กรที่ปลอดภัย รวดเร็ว ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยระบบจัดซื้อ e-Procurement จากพันธวณิช ระบบจัดซื้อออนไลน์ที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้การจัดซื้อจัดจ้างได้ทำงานอย่างเป็นระบบ และยังสามารถให้ผู้บริหารในระดับ C-level ขึ้นไป ได้เข้าถึงข้อมูลในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบ e-Procurement จะเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และทำให้กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านระบบอัตโนมัติที่มีการบันทึกข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล แม่นยำด้วยคำสั่งซื้อ อีกทั้งยังช่วยในการติดตามผลหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทันที ช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน ด้วยระบบ e-Procurement จากพันธวณิชยังจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์และวางแผนการใช้จ่ายตลอดทั้งปีขององค์กรได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Business-Sourcing

การสรรหา

สามารถสรรหาผู้ขายจากฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งรวมปริมาณการสั่งซื้อจากทุกหน่วยงาน ขึ้นบนแค็ตตาล็อกออนไลน์เพื่อการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ

การจัดซื้อ

เพียงสร้างใบขอซื้อสินค้า ระบบจัดซื้อจะส่งใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
ไปถึงผู้ขายทันที และยังทำรับสินค้าได้อย่างง่ายดาย
ทุกแพลตฟอร์ม
einvoice-create

การสร้างใบแจ้งหนี้

สร้างใบแจ้งหนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยระบบจับคู่ใบสั่งซื้อและ
ข้อมูลการทำรับสินค้าอัตโนมัติ

ข้อดีของระบบขอข้อมูลออนไลน์

 

PR-Approval
Benefits-eProcurement

ข้อดีของระบบสั่งซื้อออนไลน์

 

ข้อดีของระบบจัดการใบแจ้งหนี้

 

Benefits-eInvoice
Benefits-eCatalog

ข้อดีของการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ร่วมมือกับ พันธวณิช เพื่อยกระดับสู่ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนการจัดซื้อของธุรกิจ