เมื่อสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกซัพพลายเออร์คอนเน็ก ท่านจะสามารถใช้บริการดังต่อไปนี้ได้

กระบวนการสรรหาผู้ขาย (Approved Vendor List) แบบออนไลน์

การส่งใบเสนอราคาออนไลน์ (eRFX)

การประมูลออนไลน์ (Online Auction)

สามารถเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ

เปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง

โดยข้อมูลจะไม่สูญหาย

และช่วยลดข้อผิดพลาดจากการเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร

สามารถตรวจสอบข้อมูล สถานะการใช้งาน และตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ ได้ทันทีจากหน้า Dashboard ผ่านอินเทอร์เน็ต จึงทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็ว

ข้อมูลบริษัทของท่านสมาชิกจะได้รับความน่าเชื่อถือในระดับที่สมาชิกผู้ซื้อให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการได้ เนื่องจากสมาชิกทุกรายจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบ (Supplier Verification) ว่าเป็นบริษัทที่มีตัวตนจริงตามเงื่อนไขการตรวจสอบของพันธวณิชที่ได้กำหนดไว้

ซัพพลายเออร์คอนเน็ก ช่วยจัดเก็บและแสดงรายงานภาพรวมการใช้งานบริการ พันธวณิช

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงผู้ซื้อรายใหม่

Through notification, Suppliers will be informed immediately as each activity occurs therefore not missing any new business opportunities. Suppliers will be able to recall records of activities from the previous session and also manage their account by adding / adjusting / updating company information through self-service which may be beneficial in the future.

Supplier Connect