บทความ

ประโยชน์ของการใช้ระบบ e-Auction ในช่วงโควิด-19
9 ตุลาคม 2563
การใช้ระบบ e-Auction เป็นที่ยอมรับและได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั้งองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐบาลหลายแห่งซึ่งใช้งานกันอยู่เพื่อให้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีความรวดเร็วและมีความโปร่งใส
eprocurement-vs-procurement
2 ตุลาคม 2563
ความแตกต่างระหว่างระบบ e-Procurement และระบบ Procuremen
5Value-eprocurement
22 กันยายน 2563
บทบาทของฝ่ายจัดซื้อได้เปลี่ยนไปแล้ว ไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้อสินค้าและบริการอีกต่อไป แต่เป็นการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดทั้งปี ซึ่งหมายถึงการสร้างข้อกำหนด การวิจัยตลาด และการประเมินผู้ค้า ตลอดจนการเจรจาสัญญา และการจัดการความเสี่ยงก็เป็นสิ่งสำคัญ  ต่อไปนี้เป็น 5 วิธีที่ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรของตนเอง
Covid19-and-eprocurement
22 กันยายน 2563
เช่นเดียวกับการชะงักงันของโลกในปัจจุบัน วิกฤตการณ์ทางการเงินของปี 2551 เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รูปแบบการดำเนินงานด้านการจัดซื้อเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในขณะที่กระแสรายได้ของบริษัทข้ามชาติหลายแห่งเริ่มเหือดแห้งและส่วนต่างกำไรที่น้อยลง ดูเหมือนว่าการจัดซื้อได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและผลกำไรขององค์กร คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้องค์กรจำนวนมากตัดงานสำคัญๆ ด้านการจัดซื้อไปให้องค์กรภายนอกดูแลแทนเพื่อลดความเสี่ยง การจัดการต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในการทำงาน ส่วนบางบริษัทก็เริ่มต้นก้าวสู่เส้นทางการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น
Supply-Chain-Finance
18 กันยายน 2563
ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเช่นนี้ ทำให้หลายๆ ธุรกิจต้องปรับตัว รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
SCF-banner
16 กันยายน 2563
ความท้าทายของการทำธุรกิจในปัจจุบัน คือการวางแผนทางการเงินเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้
Cost-Saving
11 กันยายน 2563
แน่นอนว่าเป้าหมายในการทำธุรกิจของเจ้าของกิจการ คือการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ
4 pillar eprocurement
31 สิงหาคม 2563
บริษัทผู้ผลิตที่ได้รับเงินทุนรอบแรกกำลังมีการประกาศหาผู้ช่วยฝ่ายบริหาร ซึ่งจะมีหน้าที่สนับสนุนทีมผู้บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล ประสานงานการบำรุงรักษาสถานที่และจัดการด้านการจัดซื้อและการเจรจาสัญญา
eprocurement for CEO
28 สิงหาคม 2563
ในปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากยิ่งขึ้น

Get started with us! Pantavanij will drive your business forward.