TOP HITS ที่สุดแห่งปี ฟังก์ชั่นดี ถูกใจผู้ขายบน PI

-เสนอขายบนบอร์ดจัดซื้อ

-ตอบรับการขอข้อมูลออนไลน์

-แข่งขันเสนอราคา

-ดูรายงานประสิทธิภาพ

-ค้นหาผู้ซื้อรายใหม่

เริ่มต้นใช้งานทันที