บทความ

30 พฤศจิกายน 2562
ความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและความต้องการด้านการจัดซื้อที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่การลดทอนประสิทธิภาพและหยุดยั้งนวัตกรรม
1 พฤศจิกายน 2562
So, we’re in a collaborative mode and want to lead co-buying. Our bosses want savings. Everyone wants success stories, awards and publicity. Shall we start?
31 ตุลาคม 2562
ในขณะที่ห่วงโซ่อุปทานเริ่มมีความชาญฉลาดมากขึ้นและเริ่มใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้บริการลูกค้าในรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ ในขณะที่รูปแบบการทำธุรกรรมแบบเก่ากำลังใช้ไม่ได้อีกต่อไป
31 ตุลาคม 2562
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และถูกไล่ออก หากพวกเขาไม่ยอมเปลี่ยนบทบาทที่เน้นกระบวนการเป็นหลัก
30 ตุลาคม 2562
ทุกวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อวันนี้ไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าในเรื่องของประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้ระบบ eSourcing ข้อเท็จจริงจากการสำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ 200 รายพบว่าร้อยละ 68 ได้รับประโยชน์จากโมดูล eSourcing แล้ว
29 ตุลาคม 2562
ซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีโพรเคียวเมนต์ (eProcurement) ให้ประโยชน์มากมายแก่องค์กรที่ต้องการทำให้กระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของตนเองเป็นไปโดยอัตโนมัติ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายทั่วทั้งองค์กรได้ดีขึ้น
11 กันยายน 2562
ทุกวันนี้บริษัทต่างๆ กำลังเผชิญกับกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น และความตระหนักที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความยั่งยืนของสินค้าที่พวกเขาซื้อ ด้วยค่าเฉลี่ยร้อยละ 65 ของมูลค่าเพิ่มของบริษัทที่สร้างขึ้นโดยซัพพลายเออร์ ผู้บริโภค และหน่วยงานกำกับดูแล ทำให้ทุกวันนี้บริษัทต่างๆ ไม่เพียงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของตนเอง แต่ยังรวมถึงซัพพลายเออร์ของพวกเขาด้วย
11 กันยายน 2562
ตอนนี้คงไม่มีข้อโต้แย้งหากจะชี้ให้เห็นว่าการจัดซื้อไม่มีทางประสบความสำเร็จได้หากขาดการดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำของผู้คนที่มีอิทธิพลในธุรกิจ
11 กันยายน 2562
ทุกวันนี้หน่วยงานด้านการจัดซื้อหลายแห่งกำลังจับตาดูเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุดเพื่อช่วยให้พวกเขามีความคล่องตัว สามารถตอบสนองต่อการแข่งขัน และการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดีขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนโฟกัสทีมของพวกเขาจากการใช้ยุทธวิธีเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

Get started with us! Pantavanij will drive your business forward.