บทความ

PI Pantavanij Intelligence
26 ตุลาคม 2566
ปิดยอดใหญ่ จ่ายแบบเบา ๆ เท่ากาแฟ 1 แก้ว
Pantavanij Intelligence แพลตฟอร์มการสร้างรายได้จากข้อมูล เพื่อการเพิ่มยอดขายแบบเต็มประสิทธิภาพ
24 ตุลาคม 2566
Pantavanij Intelligence แพลตฟอร์มการสร้างรายได้จากข้อมูล เพื่อการเพิ่มยอดขายแบบเต็มประสิทธิภาพ
Procurement Trend Forecast 2023
12 ตุลาคม 2565
คาดการณ์เทรนด์การจัดซื้อ 2023 ปี 2022 เรียกได้ว่าเป็นปี
การประมูลออนไลน์ คือ อะไร
21 กรกฎาคม 2565
ระบบประมูลออนไลน์ Online Auction จากพันธวณิช เป็นบริการ
เป็นผู้ขายบนระบบพันธวณิชแล้ว ต้องทำอย่างไรเพื่อเพิ่มโอกาสเสนอขายได้มากขึ้น
18 กรกฎาคม 2565
เพิ่มโอกาสทางการขายและช่วยลดเวลาในการติดต่อสื่อสาร ให้ผ
21 มกราคม 2565
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชา
การนำ Procurement Technology มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในระบบจัดซื้อ
8 กุมภาพันธ์ 2564
มีหลายกระบวนการในระบบจัดซื้อที่ทำด้วยมนุษย์และใช้เวลานาน สิ่งเหล่านี้คงจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการสำหรับองค์กร ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีระบบจัดซื้อ
19 มกราคม 2564
ในขั้นตอนของการการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและระบบจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรขนาดใหญ่ การประเมินคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ให้เป็นไปตาม Code of conduct 
procurement-trends-2021
12 มกราคม 2564
อะไรคือเทนด์ล่าสุดที่จะเกิดขึ้นในปีนี้สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในบทความนี้จะขอนำเสนอการจัดซื้อรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีของระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ได้พัฒนาอย่างน่าตื่นตาตื่นใจในปี 2021

Get started with us! Pantavanij will drive your business forward.