บทความ

20 พฤษภาคม 2563
แม้ว่าสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะเริ่มดีขึ้น แต่ตราบเท่าที่ยังไม่มีการค้นพบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
17 เมษายน 2563
CIPS ได้แบ่งปันคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ และการจัดหาสินค้าควรใช้ในการรับมือผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อธุรกิจ
17 เมษายน 2563
ในยามที่ธุรกิจไปได้สวย บรรดาธุรกิจต่างๆ มักมองข้ามการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสิ่งนี้อาจย้อนกลับมาเล่นงานธุรกิจได้เมื่อสิ่งต่างๆ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเหมือนอย่างที่เราได้เห็นกันในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือที่เรารู้จักกันในชื่อชื่อ โควิด-19  (Covid-19)
20 มีนาคม 2563
ในอาชีพของเรา :ซีพีโอมักฝันว่าจะประสบความสำเร็จแค่ไหนหา
20 มีนาคม 2563
ในขณะที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมใดบ้างที่จะต้องหยุดชะงักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า และจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไร
28 กุมภาพันธ์ 2563
โดยทั่วไปในช่วงปี 1980 ห่วงโซ่อุปทานซึ่งได้รับความสนใจในวงกว้างเป็นกระบวนการที่ง่ายมาก
28 กุมภาพันธ์ 2563
ส่วนงานด้านการจัดซื้อของบริษัทชั้นนำกำลังได้รับผลกระทบที่รุนแรงต่อผลกำไรและกระบวนการทางธุรกิจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
30 มกราคม 2563
เมื่อคิดถึงก้าวต่อไปของการจัดซื้อว่าจะเป็นอย่างไร ก็มักจะวนกลับมาที่เรื่องของบทบาทของการจัดการความเสี่ยงของแต่ละฟังก์ชั่นงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน
30 มกราคม 2563
พวกเราหลายคนในห่วงโซ่อุปทานอาจพลาดสิ่งนี้เพราะบางที่เราคิดว่ามันเป็นโฆษณาหรือเพราะในวันที่วุ่นวายไม่มีเวลาพอสำหรับ

Get started with us! Pantavanij will drive your business forward.