การนำ Procurement Technology มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในระบบจัดซื้อ

การนำ Procurement Technology มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในระบบจัดซื้อ

การใช้เทคโนโลยี AI กับระบบจัดซื้อ

การนำทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในระบบจัดซื้อโดยหลายองค์กรได้เห็นประโยชน์จากการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ทั้งการช่วยลดเวลาในการทำงาน และที่สำคัญคือการคิดวิเคราะห์แทนมนุษย์ที่มีความแม่นยำสูง การที่สามารถค้นหาซัพพลายเออร์ได้อย่างตรงตามความต้องการ รวมทั้งความสามารถในการให้ข้อมูลเรื่องราคาสินค้าในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานจัดซื้อเป็นอย่างมาก 

 

เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดการวิกฤตในระบบจัดซื้อด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูล 

ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีระบบจัดซื้อ ทำให้การทำงานในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data Analysis ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ณ จุดวิกฤตนี่อาจเป็นบทบาทสำคัญของแพลตฟอร์มในนำข้อมูลมาวางแผนการใช้ทรัพยากรองค์กรของและการจัดซื้อจัดจ้างให้กับองค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

การนำระบบ Cloud เข้ามาใช้ในระบบจัดซื้อ 

เพื่อความสะดวกในการค้นหาและจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดซื้อ การรวบรวมและจัดเรียงข้อมูลจำนวนมากจากซัพพลายเออร์และการที่พนักงานสามารถเปลี่ยนไปทำงานที่บ้านได้ง่ายขึ้น และด้วยวิกฤต COVID-19 จึงเป็นเหตุผลที่ดีในการลงทุนในระบบจัดซื้อที่มีพื้นฐานอยู่บนคลาวด์  

 

การนำเทคโนโลยี RPA เข้ามาเพิ่มประโยชน์ให้กับระบบจัดซื้อ 

มีหลายกระบวนการในระบบจัดซื้อที่ทำด้วยมนุษย์ละใช้เวลานาน สิ่งเหล่านี้คงจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการสำหรับองค์กร ดังนั้นเทคโนโลยี RPA จะเป็นสิ่งที่เข้ามาทำงานแทนมนุษย์และช่วยลดเวลาการทำงานในส่วนนี้ RPA มักจะถูกออกแบบมาเพื่อทำงานในรูปแบบที่มักจะมีการทำซ้ำๆ มีปริมาณที่เป็นจำนวนมาก ซึ่ง RPA จะช่วยให้ระยะเวลาในการทำงานลดลง มีความแม่นยำขึ้นและถูกต้องมากขึ้น