การประมูลออนไลน์ คือ อะไร

การประมูลออนไลน์ คือ อะไร

ระบบประมูลออนไลน์ Online Auction จากพันธวณิช เป็นบริการจัดการประมูลออนไลน์โดยการใช้แพลตฟอร์ม
และมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประมูลคอยดูแลให้คำปรึกษา สำหรับจัดการประมูลเพื่อผู้ซื้อเป็นหลัก แต่ก็สามารถจัดประมูล
เพื่อผู้ขายได้เช่นเดียวกัน
โดยมีผู้เข้าร่วม 2 รายขึ้นไป ทั้งการเสนอ ซื้อ/ขาย และทั้งสินค้า/บริการ

เปรียบเทียบกับการประมูลแบบเดิม

การลดต้นทุน

ลดต้นทุนจากการจัดประมูลแบบเดิมได้ถึง 15-30% โดยเฉลี่ย
จากค่าใช้จ่ายด้านสถานที่, อุปกรณ์การดำเนินงาน, ค่าจ้างบุคลากร
รวมถึงลดต้นทุนด้านเวลาในดำเนินการและค่าใช้จ่ายด้านเอกสารต่าง ๆ

ประมูลออนไลน์ Online Auction

ความสะดวกรวดเร็ว

การประมูลออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์ม Online Auction จากพันธวณิช
สามารถจัดการประมูลเวลาไหนก็ได้ โดยที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน
ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเข้าร่วมการประมูลได้จากทุกที่บนโลก เพียงมีอินเทอร์เน็ต
ต่างจากการประมูลแบบเดิมที่ผู้ซื้อ-ผู้ขายต้องเดินทางมาพบกัน

ประมูลออนไลน์ Online Auction

การแข่งขันที่สูงขึ้น

การประมูลออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์ม Online Auction จากพันธวณิช
สร้างการกระตุ้นให้กับผู้เข้าร่วมประมูล เสนอซื้อ/ขาย กันมากขึ้น เนื่องจากสามารถ
เสนอซื้อ/ขาย ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เฉพาะการประมูลแบบตัวแปรเดียว)
และมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ต่างจากการประมูลแบบเดิม
ที่ต้องติดต่อขอเชิญผู้เข้าร่วมเข้ามายื่นซองใหม่

ประมูลออนไลน์ Online Auction

มีทีมงานดูแลและให้คำปรึกษา

การประมูลออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์ม Online Auction จากพันธวณิช
มาพร้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อคอยให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์
และแนะนำประเภทของการประมูลที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้การประมูลมีประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์สูงสุดต่อการดำเนินงาน
อีกทั้งยังมีทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่ช่วย
พัฒนาการใช้งานแพลตฟอร์มอยู่เสมอ
รวมถึงคอยแนะนำวิธีการใช้งาน
แพลตฟอร์มประมูลออนไลน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประมูลออนไลน์ Online Auction

ติดต่อเรา: 02-034-4300 ต่อ 4442, 4440
eauction@pantavanij.com