แมทช์เร็วตรงใจ เพราะอะไรผู้ซื้อถึงเลือกผู้ขายบน PI

แมทช์เร็วตรงใจ เพราะอะไรผู้ซื้อถึงเลือกผู้ขายบน PI

แมตช์ก่อน ขายก่อน เป็นผู้ขายบนระบบ PI ขายดีกว่า เพราะอะไร?

นอกเหนือจากความสามารถของฟีเจอร์ฟังก์ชั่นสำหรับผู้ขายบน PI ที่ช่วยให้ผู้ขายมีโอกาสมากกว่า ‘การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ’ ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ

 

ตรวจสอบการขายที่ผ่านมาได้

นโยบายของผู้ซื้อในระบบยังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในการจัดซื้อ ทั้งในด้านความโปร่งใส และการประเมินศักยภาพของผู้ขาย รวมไปถึงประวัติการขายที่ผ่านมา โดยระบบจะประมวลผลข้อมูลผู้ขายที่ใช้บริการ PI เพื่อแนะนำให้กับผู้ซื้อ ผู้ซื้อจึงมองเห็นภาพรวมและสร้างการตัดสินใจได้เร็วขึ้น เสมือนผู้ขายได้แนะนำตัวเองในแง่การขายเชิงรับอยู่ตลอดเวลา

 

เกิดความโปร่งใสจากข้อมูล

ผู้ซื้อสามารถกระชับกระบวนการการตรวจสอบและอนุมัติให้รวดเร็วขึ้นได้ โดยที่มีความมั่นใจ ผ่านฟีเจอร์ฟังก์ชั่นที่ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูล และสถานะของการจัดซื้อ ได้ตลอดทั้งกระบวนการ อย่างถูกต้องและชี้วัดได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยังเป็นการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อซัพพลายเออร์ จากการยึดข้อมูลเป็นหลัก

 

ระบบช่วยพิสูจน์ตัวตนผู้ขายใหม่

แรงกระเพื่อมจากความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทำให้ผู้ซื้อมีความต้องการซัพพลายเออร์รายใหม่มากขึ้น ทั้งในด้านการกระจายความเสี่ยง หรือการพัฒนาสินค้า/บริการใหม่ ๆ ซึ่งผู้ขายที่ใช้บริการ PI จะผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรอง ทำให้ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นและลดเวลาในการตรวจสอบด้วยตัวเอง

 

เชื่อมต่อเข้าระบบจัดซื้อได้ทันที

90% ของผู้ซื้อบนระบบเป็นผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มจัดซื้อพันธวณิชอยู่แล้ว ทำให้ผู้ซื้อสามารถหาข้อมูล/สรรหาผู้ขายและทำการจัดซื้อ ไปจนถึงสรุปการซื้อ ได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปมา หรือใช้แอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ตลอดทั้งกระบวนการ 

 

มี dashboard ประเมินผลการซื้อ

ผู้ซื้อสามารถสร้างรายงานผ่านฟีเจอร์ฟังก์ชั่นที่ช่วยสรุปการซื้อในมิติที่หลากหลายขึ้น มากกว่าแค่ด้านลดต้นทุน แต่ยังช่วยเพิ่มศัพยภาพในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้อีกด้วย