คาดการณ์เทรนด์การจัดซื้อ 2023

Procurement Trend Forecast 2023

คาดการณ์เทรนด์การจัดซื้อ 2023

ปี 2022 เรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการฟื้นฟูการบริหารจัดการการจัดซื้อ ท่ามกลาง อุปสรรค ปัญหา ความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่ง ทั้งในด้านบทบาทของฝ่ายจัดซื้อ ไปจนถึงสถานการณ์ของราคาสินค้า แล้วในปี 2023 อะไรคือสิ่งที่ผู้บริหารและหน่วยงานให้ความคาดหวังจากการจัดซื้อ เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่ชี้วัดได้ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นที่จะสามารถช่วยให้ภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กร เป็นไปตามเป้าหมาย

 

ความยั่งยืน

ความยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจบนนโยบายความยั่งยืน เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นเพียงกระแสของการจัดซื้อในอนาคตเพียงอย่างเดียว แต่การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยการปรับตัวครั้งสำคัญในเมกะเทรนด์เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) ในครั้งนี้ ก็เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจสีเขียว และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ด้าน ตาม SDGs (Sustainable Development Goals) โดยองค์การสหประชาชาติ ในขณะเดียวกันทางด้านผู้บริโภค ก็มีความต้องการและพฤติกรรม ที่มากขึ้นและหลากหลาย อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการเลือกผู้ให้บริการ สินค้า ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างชัดเจน

จากแรงกระเพื่อมในครั้งนี้ ส่งผลให้ฝ่ายจัดซื้อมีบทบาทที่สำคัญ และเกิดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ที่มากขึ้นตามไปด้วย ความท้าทายในการจัดซื้อ และความต้องการสินค้า บริการ ใหม่ ๆ รวมถึงนวัตกรรม ในเวลาอันรวดเร็ว สร้างข้อมูลอย่างมหาศาลให้เกิดขึ้น และได้เปลี่ยนโฉมการจัดซื้อ ตั้งแต่ขั้นตอนจัดหาไปจนถึงชำระเงิน ดังนั้นในปี 2023 กระแสการจัดซื้อที่มีการใช้เทคโนโลยีและเปลี่ยนการดำเนินการเป็นดิจิทัล ไม่ได้เพียงแค่ยังคงอยู่ต่อไป แต่อาจถึงเวลาแล้ว ที่จะทำให้ทั้งกระบวนการกลายเป็นดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

คุณสามารถรับคำแนะนำ และสอบถามการใช้บริการแพลตฟอร์มจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ จาก พันธวณิช

ติดต่อเราได้ที่: โทร. 02-034-4300 และ 02-034-4333 (จ-ศ 8.30 น. – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อีเมล. sales@pantavanij.com และ customercare@pantavanij.com หรือลงทะเบียนเพื่อให้เราติดต่อกลับ คลิก > https://bit.ly/3fWVAuq

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ยุคของการใช้ข้อมูล หรือ Data จะไม่ได้ยังคงอยู่เฉพาะในการทำการตลาด การส่งเสริมการขาย แต่เรียกได้ว่า การใช้ข้อมูล จะแผ่ขยายไปในทุกแขนงที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนั่นก็เพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วสร้างข้อมูลจำนวนมาก จนเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถบันทึกและวิเคราะห์ ได้ ในการจัดซื้อก็เช่นเดียวกัน ความท้าทายและโจทย์ในการจัดซื้อในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ จะไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราคาอีกต่อไป และการจัดซื้ออย่างมีกลยุทธ์ จะถูกผลักดันและเพิ่มลงในนโยบายหลัก ทำให้ฝ่ายจัดซื้อจะเข้ามามีบทบาทในการวางแผนเพื่อบริหารจัดการภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กรมากขึ้น และมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นในด้านราคา สภาพเศรษฐกิจ การคาดการณ์ การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ การวางแผนความเสี่ยง ไปจนถึงการลดต้นทุน ซึ่งทั้งหมดนั่นอาจจะดูเป็นภารกิจที่ไม่สามารถเป็นไปได้

แต่ในปี 2023 AI หรือปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อ ในหลากหลายมิติ ในเวลาอันรวดเร็ว และจะกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการจัดซื้อ ด้วยผลลัพธ์ที่วัดผลได้ โดยไม่ต้องคาดเดา

คุณสามารถรับคำแนะนำ และสอบถามการใช้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อ จาก พันธวณิช

ติดต่อเราได้ที่: โทร. 02-034-4333 (จ-ศ 8.30 น. – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
อีเมล. customercare@pantavanij.com

สำหรับผู้ซื้อ ติดต่อ: อีเมล. oranicha.lam@pantavanij.com

สำหรับผู้ขาย ติดต่อ: อีเมล. Supplierconnect@pantavanij.com หรือลงทะเบียนเพื่อให้เราติดต่อกลับ คลิก > https://bit.ly/3g06HD2

 

การเปลี่ยนเป็นดิจิทัล

การเปลี่ยนเป็นดิจิทัล ในที่นี้หมายถึง การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ มาแทนที่การทำงานของมนุษย์ และการทำงานแบบ manual process เพื่อลดเวลา ลดความผิดพลาด และลดการใช้แรงงานมนุษย์ รวมไปถึงใช้ในดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยเฉพาะเมื่อโลกธุรกิจหมุนไปเร็ว ความต้องการจากหน่วยงานก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่อความต้องการเพิ่มมากขึ้น การหาผู้ขายรายใหม่ ๆ ก็เข้ามาเป็นบทบาทในฝ่ายจัดซื้อ มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนั่นทำให้การจัดหา สรรหา การคัดเลือก ตรวจสอบ ผู้ขาย ที่ไม่เคยเป็นซัพพลายเออร์มาก่อน มีการดำเนินงานที่อาจใช้เวลามากกว่าปกติ เพื่อรวบรวมข้อมูล และเปิดการแข่งขันเสนอราคาและการจัดการฐานซัพพลายเออร์

ดังนั้นแพลตฟอร์มหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดหา สรรหา หรือ Sourcing จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ เพื่อตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที และเพื่อรับมือกับสถานการณ์ ความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดเดาได้

คุณสามารถรับคำแนะนำ และสอบถามการใช้บริการแพลตฟอร์มจัดหา สรรหา การประมูลออนไลน์ จาก พันธวณิช

ติดต่อเราได้ที่: โทร. 02-034-4300 (จ-ศ 8.30 น. – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อีเมล. eauction@pantavanij.com หรือลงทะเบียนเพื่อให้เราติดต่อกลับ คลิก > https://bit.ly/3rLhrHX

 

ประสิทธิภาพการขายของผู้ขายและการบริหารจัดการซัพพลายเออร์

การจัดซื้อในปี 2023 และในปีต่อ ๆ ไป อาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  เพราะถึงแม้ว่าข้อมูลด้านราคา การหาผู้ขายที่เสนอราคาที่ดีที่สุด และผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือ จะยังคงเป็นเป้าหมายหลัก แต่เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในมุมมองที่หลากหลายขึ้น จะพบว่ามีปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ รวมไปถึงการลดต้นทุนที่มากขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น การมองเห็นข้อมูลการซื้อของผู้ซื้อรายอื่น การมองเห็นคะแนนของผู้ขายแต่ละราย ประวัติในการขายและการให้บริการ ศักยภาพในด้านต่าง ๆ การให้บริการและการขนส่ง รวมไปถึงการดำเนินงานที่ต้องไม่ผิดต่อกฎหมาย เพราะจากข้อมูลและการคาดการณ์ ในอนาคตการบริหารจัดการซัพพลายเออร์จะเป็นนโยบายสำคัญของฝ่ายจัดซื้อ เนื่องจากการหาซัพพลายเออร์รายใหม่อาจสร้างการใช้ทรัพยากรที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้นการวิเคราะห์ และมองเห็นข้อมูลผู้ขายเชิงลึกขึ้น จะช่วยให้การวางแผนการลดความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ  ทั้งในกรณีที่เกิดจากการส่งมอบหรือการบริการของผู้ขาย และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ได้อีกด้วย