ESG เมกะเทรนด์แห่งโลกการลงทุน สำคัญต่อฝ่ายจัดซื้ออย่างไร

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่มีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ตลอดจน

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คน จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งสองเหตุการณ์นี้

อาจเรียกได้ว่า เป็นตัวแปรสำคัญ ที่สร้างความตื่นตัวให้กับกระแสสังคมโลก และการดำเนินธุรกิจ

 

ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก ดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) กันอย่างจริงจังมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพราะ ESG กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญ ที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน เพราะนักลงทุนเชื่อว่า บริษัทที่ผนวกความสำคัญ ESG เข้ากับกลยุทธ์ จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการลดความเสี่ยงในธุรกิจ และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

สอดคล้องกับผลสำรวจ 2021 Global Investor Survey เปิดมุมมองนักลงทุน กว่า 300 ราย ทั่วโลก โดย PwC ที่ระบุว่า ‘นักลงทุน 79% คำนึงถึง ด้าน ESG ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และการตัดสินใจลงทุน’ นอกจากนี้ นักลงทุน 49% มีแผนที่จะถอนการลงทุน ในบริษัทที่ไม่มีการจัดการกับปัญหา ESG ที่เพียงพอ

 

ESG กับฝ่ายจัดซื้อ

การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน เป็นนโยบายที่ฝ่ายจัดซื้อจากบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ให้ความสำคัญมาตลอด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2019 ผลสำรวจจาก PwC พบว่า 72% จาก 700 บริษัท มีการเพิ่ม ‘การพัฒนาที่อย่างยั่งยืน’ ไว้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจ ต่อมาในช่วงต้นปี 2021 ผลสำรวจ เรื่อง ‘การปรับปรุงความยั่งยืน คือสิ่งสำคัญที่สุดในการจัดซื้อจัดจ้าง’  ระบุว่า ‘39% ของผู้ซื้อ รูปแบบธุรกิจต่อธุรกิจ จำนวน 250 ราย กล่าวว่า การปรับปรุงความยั่งยืน คือลำดับความสำคัญสูงสุดในการจัดซื้อของพวกเขาในปีนี้’

เห็นได้ชัดว่า นอกจากนักลงทุน ด้านลูกค้า ไปจนถึงผู้บริโภค ก็ให้ความสำคัญกับการเลือกผู้ให้บริการ สินค้าและบริการ จากปัจจัย ESG เช่นเดียวกัน เห็นได้จากผลสำรวจ Smurfit Kappa ระบุว่า ‘ลูกค้า 61% คาดหวังกับผู้ให้บริการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อยู่บน นโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน โดยให้เหตุผลว่า หากผู้ให้บริการรายไหน ไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน พวกเขาก็จะเปลี่ยนไปหาผู้บริการรายอื่น’

ในขณะเดียวกัน ผลการวิจัยจาก Procurious ยังเผยว่า ผู้นำด้านการจัดซื้อที่ดำเนินการอยู่บนนโยบายความยั่งยืน มีแนวโน้มของยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงคุณภาพสินค้า และการบริการเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า

หากคุณต้องการสรรหาคู่ค้า ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ที่ยึดนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG)

สามารถทำได้ผ่านแพลตฟอร์ม จากพันธวณิช

 

อ้างอิง
 
https://www.procurious.com/resources/sustainable-procurement-research-report
https://www.smurfitkappa.com/us/newsroom/2020/new-research-reveals-conscious-consumerism-will-keep-sustainability-a-top-priority-for-businesses
https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/corporate-reporting/esg-investor-survey.html