บทความ

30 กรกฎาคม 2563
ในขณะที่โลกเข้าใกล้สิ่งที่น่าจะเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ กำลังพูดถึง "นวัตกรรมที่จะทำให้ผ่านพ้นวิกฤต"
30 กรกฎาคม 2563
โครงสร้างการจัดซื้อแบบไฮบริดซึ่งรวมฐานการจัดซื้อแบบรวมศูนย์กับทีมผู้ซื้อที่กระจายตัวออกไปได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการกำกับดูแลระดับโลกและระดับท้องถิ่น
22 มิถุนายน 2563
หนึ่งในประโยคคำพูดที่ทรงพลังและติดหูมากที่สุดจากภาพยนตร
22 มิถุนายน 2563
การขาดการสื่อสารสามารถทำลายหลายสิ่งหลายอย่างได้ ตั้งแต่
4 มิถุนายน 2563
ฝ่ายจัดซื้อ (Procurement) จัดว่าเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญทั้งในงานธุรกิจการผลิตและบริการ เพราะหากมีการบริหารงานฝ่ายจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพดี จะทำให้บริษัทเกิดความสามารถทางการแข่งขันในทางธุรกิจได้ ในเรื่องของการลดต้นทุน การสร้างความแตกต่าง และการตอบสนองความต้องการลูกค้าหรือผู้บริโภค
20 พฤษภาคม 2563
ไม่ผิดนักถ้าจะพูดว่าโควิด-19 ทำให้ธุรกิจและเศรษฐกิจทั่วโลกตกอยู่ในภาวะชะงักงันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
20 พฤษภาคม 2563
แม้ว่าสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะเริ่มดีขึ้น แต่ตราบเท่าที่ยังไม่มีการค้นพบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
17 เมษายน 2563
CIPS ได้แบ่งปันคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ และการจัดหาสินค้าควรใช้ในการรับมือผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อธุรกิจ
17 เมษายน 2563
ในยามที่ธุรกิจไปได้สวย บรรดาธุรกิจต่างๆ มักมองข้ามการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสิ่งนี้อาจย้อนกลับมาเล่นงานธุรกิจได้เมื่อสิ่งต่างๆ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเหมือนอย่างที่เราได้เห็นกันในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือที่เรารู้จักกันในชื่อชื่อ โควิด-19  (Covid-19)

Get started with us! Pantavanij will drive your business forward.