บทความ

Cost-Saving
11 กันยายน 2563
แน่นอนว่าเป้าหมายในการทำธุรกิจของเจ้าของกิจการ คือการสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ
4 pillar eprocurement
31 สิงหาคม 2563
บริษัทผู้ผลิตที่ได้รับเงินทุนรอบแรกกำลังมีการประกาศหาผู้ช่วยฝ่ายบริหาร ซึ่งจะมีหน้าที่สนับสนุนทีมผู้บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล ประสานงานการบำรุงรักษาสถานที่และจัดการด้านการจัดซื้อและการเจรจาสัญญา
eprocurement for CEO
28 สิงหาคม 2563
ในปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากยิ่งขึ้น
30 กรกฎาคม 2563
ในขณะที่โลกเข้าใกล้สิ่งที่น่าจะเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ กำลังพูดถึง "นวัตกรรมที่จะทำให้ผ่านพ้นวิกฤต"
30 กรกฎาคม 2563
โครงสร้างการจัดซื้อแบบไฮบริดซึ่งรวมฐานการจัดซื้อแบบรวมศูนย์กับทีมผู้ซื้อที่กระจายตัวออกไปได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการกำกับดูแลระดับโลกและระดับท้องถิ่น
22 มิถุนายน 2563
หนึ่งในประโยคคำพูดที่ทรงพลังและติดหูมากที่สุดจากภาพยนตร
22 มิถุนายน 2563
การขาดการสื่อสารสามารถทำลายหลายสิ่งหลายอย่างได้ ตั้งแต่
4 มิถุนายน 2563
ฝ่ายจัดซื้อ (Procurement) จัดว่าเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญทั้งในงานธุรกิจการผลิตและบริการ เพราะหากมีการบริหารงานฝ่ายจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพดี จะทำให้บริษัทเกิดความสามารถทางการแข่งขันในทางธุรกิจได้ ในเรื่องของการลดต้นทุน การสร้างความแตกต่าง และการตอบสนองความต้องการลูกค้าหรือผู้บริโภค
20 พฤษภาคม 2563
ไม่ผิดนักถ้าจะพูดว่าโควิด-19 ทำให้ธุรกิจและเศรษฐกิจทั่วโลกตกอยู่ในภาวะชะงักงันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

Get started with us! Pantavanij will drive your business forward.