ไทม์ไลน์ความสำเร็จของพันธวณิช ปี 2023

Pantavanij

ปี 2023 นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญในการเดินหน้าขับเคลื่อนความตั้งใจและนโยบายหลักเพื่อที่จะสร้างแรงกระเพื่อมต่อการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ซื้อและผู้ขายบนระบบ

 

แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

พันธวณิช ได้เข้ารับการเชิดชูเกียรติ Best of the Best ในวาระครบรอบ 30 ปี PM’s Export Award โดยรางวัล PM’s Export Award หรือ Prime Minister’s Export Award เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่ได้มีการดำเนินธุรกิจ ในบริบทโลกยุคใหม่ (Next Normal)

ในด้านต่าง ๆ เช่นการออกแบบ, นวัตกรรม, การสร้างแบรนด์, การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ The 17 Sustainable Development Goals (SDGs)

 

การส่งมอบคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับผู้ซื้อและผู้ขายบนระบบ

พันธวณิช ได้เปิดตัว PI (พาย) Pantavanij Intelligence แพลตฟอร์มการสร้างรายได้จากข้อมูลกับกลุ่มผู้ขายบนระบบอย่างเป็นทางการ โดย PI ขับเคลื่อนจากแนวคิดที่ว่า ตลอด 22 ปี ที่พันธวณิชได้ให้บริการระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ eProcurement Platform ทำให้เรามีข้อมูลที่ชี้วัดได้ ว่าศักยภาพในการจัดซื้อยุคดิจิทัล เกิดจากการมีข้อมูลและข้อมูลถูกนำมาใช้ เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับทุกการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งการขยายมุมมองภาพรวมของธุรกิจให้มีมิติที่มากขึ้นอีกด้วย

 

การยอมรับจากสื่อธุรกิจระดับโลก

พันธวณิช ได้รับรางวัล Best eProcurement Solutions Provider – Thailand 2023 และ Most Innovative Cost-Saving Strategy Development Product – Coral – Thailand 2023 จาก The Global Economics Awards

 

จัดโดย The Global Economics สื่อธุรกิจชั้นนำจากประเทศอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลในแวดวงการเงินและอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในประเด็นสำคัญทางธุรกิจ รางวัลดังกล่าวพิจารณาและมอบให้กับองค์กรธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนและสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับโลก