PI ไกด์ พาทัวร์บอร์ดจัดซื้อ ฉบับคนชอบส่อง

PI ไกด์ พาทัวร์บอร์ดจัดซื้อ ฉบับคนชอบส่อง

สำรวจโอกาสในการขายบนบอร์ดจัดซื้อ (Procurement Board) ด้วยคำแนะนำ ที่จะทำให้ผู้ขายได้ข้อมูลที่ต้องการ ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ


ใช้เครื่องมือค้นหา

เครื่องมือค้นหาบน PI ถูกพัฒนามาจากการศึกษาข้อมูลการจัดซื้อที่เกิดขึ้นบนระบบพันธวณิช กว่า 22 ปี โดยมีทั้งตัวแปรที่สำคัญในการจัดซื้อ ไม่ว่าจะเป็น ช่วงของมูลค่างานจัดซื้อ, ประเภทสินค้า/บริการ, รูปแบบการจัดส่ง, ตำแหน่งที่ตั้ง และอีกหลายตัวแปรที่พัฒนาให้ตอบโจทย์กับความต้องการที่เป็นปัจจุบัน และรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้ขายค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้เจาะจงในเวลาที่รวดเร็วมากขึ้น

ตัวกรอง

ผู้ขายสามารถใช้ตัวกรองร่วมกับเครื่องมือค้นหา เพื่อเลือกข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะในการค้นหาตามสถานะของงาน หรือระยะเวลาของงาน เพื่อรวบรัดและปิดการขายตามช่วงเวลา ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 

ประเภทความต้องการ

ผู้ขายสามารถค้นหางานจัดซื้อตามประเภทความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ซื้อได้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านความต้องการด้านข้อมูล ความต้องการใบเสนอราคา ทำให้ผู้ขายแมตช์กับผู้ซื้อและเข้าสู่กระบวนการเสนอความต้องการ ได้รวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย

ตอบรับงานบนบอร์ดจัดซื้อ

ผู้ขายสามารถใช้บอร์ดจัดซื้อ (Procurement Board) ในการสำรวจงานจัดซื้อ และกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ซื้อได้ โดยเฉพาะผู้ขายรายปัจจุบันที่มีข้อมูลโปรไฟล์สมบูรณ์ ก็สามารถรวบรัดและตอบรับงานจัดซื้อได้ทันที ทั้งในผู้ซื้อรายเดิมหรือผู้ซื้อรายใหม่